pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 5 stycznia 2018
 • 9 stycznia 2018
 • wyświetleń: 5054

Chcą nauczyć młodzież strzelania i obsługi broni palnej

Artykuł sponsorowany:

Każdy młody Polak powinien posiąść umiejętność strzelania i obsługi broni palnej. W obliczu narastającego zagrożenia terrorystycznego, bezradności służb specjalnych państw Europy Zachodniej oraz kontynuacji polityki otwartych drzwi dla islamskich fanatyków, młodzi Polacy powinni być przygotowani do obrony swoich rodzin i polskiej ziemi.

Broń


Nauka strzelania to doskonały sposób spędzania wolnego czasu oraz okazja do doskonalenia charakteru, koncentracji i cierpliwości. Strzelectwo sportowe to ciekawa dyscyplina, ciesząca się wsparciem wielu pasjonatów, władz państwowych i samorządowych.

Dlatego, kierując się potrzebą zapewnienia polskiej młodzieży umiejętności strzeleckich, powołujemy Pszczyńską Inicjatywę Strzelecką 2020. W nazwie chcemy nawiązać do sławnego zwycięstwa nad bolszewikami, które Wojsko Polskie odniosło w sierpniu 1920 roku. Odparcie najazdu było możliwe tylko dzięki masowemu napływowi młodych ochotników, którzy w obliczu zagrożenia, nie zawiedli swoich matek, sióstr i całej Ojczyzny.

Młodzieży zainteresowanej nauką strzelania zapewniamy bezpłatny dostęp do broni sportowej i wojskowej, wykwalifikowanych instruktorów oraz uzyskanie stosownego certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu strzeleckiego. Nasza inicjatywa jest apolityczna i otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami i osobami zainteresowanymi propagowaniem strzelectwa i nauki strzelania.

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne:
13 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 LOK w Pszczynie (ul. Katowicka 79 Pszczyna)
Telefon kontaktowy: 728712305
www.spieta.com.pl/


Organizatorzy:


 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Wychowania Proobronego i Rozwoju Strzelectwa
 • Marek Czuj - instruktor nauki strzelania, przedsiębiorca
 • Międzyszkolny Klub Historyczny im. Danuty Siedzikówny "Inki"
 • mjr Dariusz Palczewski - Doradca Komisji Służb Specjalnych Sejmu RP.
 • Jarosław Lewandowski - redaktor naczelny miesięcznika "Strzał.pl".
 • Marek Bogusz - przewodniczący NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie
 • Stanisław Pięta - poseł na Sejm RP
 • ppor. Michał Oczkowicz z 5 batalionu dowodzenia Rząska
 • Michał Mazanowski - Stowarzyszenie Kibiców BKS - STAL
 • Maciej Osowski - Związek Strzelecki "Strzelec"
 • Ireneusz Michalik - były podoficer JWK, uczestnik misji wojskowych w Bośni i Iraku, Camp Raptor Ośrodek Spadochronowy
 • Jerzy Kuśmierczyk - instruktor nauki strzelania i instruktor sztuk walk
 • Przemysław Nocoń - nadkomisarz Policji, instruktor spadochronowy
 • Tadeusz Żyła - Prezes Bractwa Kurkowego w Pszczynie, Prezes Śląskiego Okręgu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP