pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 20 października 2017
  • 22 października 2017
  • wyświetleń: 8727

Co najmniej 43 projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy gminy Pszczyna po raz kolejny zadecydowali o podziale środków w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Wiadomo już, że zrealizowane zostaną co najmniej 43 wnioski. Może okazać się, że liczba ta wzrośnie do 45 projektów. Wszystko zależy od tego, jak opowiedzą się wnioskodawcy, którzy będą mieli do dyspozycji okrojoną część budżetu.

Zapis konferencji prasowej:Loading...


Tegoroczne głosowanie pozwoliło osiągnąć frekwencję na poziomie 13,7%. W sumie oddano 11.448 głosów, z czego 5.345 na tradycyjnych kartach do głosowania. Największą mobilizacją wykazało się osiedle Kępa, gdzie zagłosowało 21,6% uprawnionych mieszkańców.

Spośród 13 projektów ogólnogminnych finansowanie uzyskało pięć wniosków. Najwięcej głosów - 2696 -otrzymał projekt "Realizacja V etapu budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie", na który przeznaczone zostanie 100.000 złotych. Pod znakiem zapytania znalazł się natomiast wniosek "Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice - Zielone płuca Pszczyny". Jego pierwotny koszt wynosił 100.000 złotych. Projekt zostanie zrealizowany, jeżeli wnioskodawca uszczupli budżet do kwoty 12.506,43 złote.

Ogłoszenie wyników PBO 2018
Ogłoszenie wyników Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 - 20.10.2017 · fot. BM / pless.pl


Każdy zgłoszony projekt musiał osiągnąć minimalną ilość głosów, by mógł być rekomendowany do realizacji. Niestety, nie wszystkim udało się ten próg osiągnąć. - Wskazanie progu uzyskania poparcia co najmniej 3% mieszkańców danej jednostki pomocniczej wpłynęło bezpośrednio na aktywność wszystkich uczestników życia społecznego. Od autorów projektu zaczynając, kończąc na mieszkańcach, których aktywność musiała się zmaterializować w formie określonego poparcia dla wybranej propozycji projektu - czytamy na stronie Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. - Należy również zauważyć, że mimo iż 16 projektów nie zdobyło poparcia przekraczającego próg 3% mieszkańców danego osiedla czy sołectwa, skutkiem czego trzy osiedla (os. Stare Miasto, Siedlice i Śródmieście - przyp. red.) nie będą mogły skorzystać ze swojej puli środków finansowych, to dzięki temu jednak uda nam się zrealizować co najmniej 3 projekty ogólnogminne. Skorzystają zatem wszyscy mieszkańcy Pszczyny!

WYNIKI PSZCZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 (projekty zaakceptowane do realizacji):

Projekty ogólnogminne:

1. Parking dla wszystkich - 100.000 zł - 332 głosy
2. Realizacja V etapu budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - 100.000 zł - 2696 głosów
3. Zakup torów przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej do wykorzystania w sołectwach: Łąka, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka - 23.374 zł - 335 głosów
4. Zakup sprzętu wodnego oraz samochodu transportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego PlessWave w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna - 100.000 zł - 276 głosów
5. Uatrakcyjnienie wolnego czasu dzieci w Szkołach Podstawowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-naukowych - 98.400 zł - 1212 głosów
6. Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice - Zielone płuca Pszczyny - 100.000 zł (zmniejszyć budżet do kwoty 12.506,43 zł) - 191 głosów

Projekty lokalne:

Osiedle Kolonia Jasna:
1. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych - 101.622 zł - 199 głosów

Osiedle Kępa:
1. Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Kępa i w Parku Zamkowym - 19.030 zł - 74 głosy
2. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Wodzisławskiej w Pszczynie - 25.000 zł - 40 głosów

Osiedle Stara Wieś:
1. Osiedle Stara Wieś - nasz wspólny cel - 106.470,24 zł - 370 głosów

Osiedle Piastów:
1. Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C258 do sekretariatu Żłobka Miejskiego - 13.500 zł - 125 głosów

Osiedle Daszyńskiego:
1. Pszczyński Rower Miejski na Osiedlu Daszyńskiego - 25.000 zł - 75 głosów
2. Nakładka asfaltowa na ul. Morcinka - 47.000 zł - 69 głosów

Osiedle Polne Domy:
1. Wykonanie projektów i oświetlenia ulicznego ulic Sybiraków, Pionierów oraz części ulicy Kawalerzystów na Osiedlu Polne Domy - 55.000 zł - 103 głosy

Osiedle Powstańców Śląskich:
1. Zakup regałów bibliotecznych dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia nr 1 na Osiedlu Powstańców Śląskich - 8.500 zł - 105 głosów
2. Fit Park (siłownia zewnętrzna i bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią) przy Dwójce - 79.500 zł - 205 głosów

Osiedle Piłsudskiego:
1. "Bliżej i bezpieczniej do centrum miasta" - budowa chodnika dla pieszych od wylotu z ul. Bratków na Osiedlu Piłsudskiego do mostku na Pszczynce za młynem - 55.400 zł - 140 głosów

Osiedle Podstarzyniec:
1. Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Harcerskiej - 51.700 zł - 133 głosy

Sołectwo Czarków:
1. Zakup regałów bibliotecznych oraz wykładziny podłogowej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia w Czarkowie - 11.500 zł - 85 głosów
2. Budowa placu zabaw dla dzieci - LKS Czarków - 28.655 zł - 93 głosy
3. Wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym - LKS Czarków - 28.000 zł - 82 głosy
4. Sztandar dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie - 8.000 zł - 102 głosy

Sołectwo Piasek:
1. Budowa zaplecza lekkoatletycznego: bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu piłeczką palantową dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku oraz mieszkańców Piasku na terenie rekreacyjno-sportowym przed boiskiem "Orlik" - etap I: budowa bieżni lekkoatletycznej i przebudowa ogrodzenia oraz modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności - 102.031,29 zł - 635 głosy

Sołectwo Brzeźce:
1. Zmiana podłoża na placu zabaw w miejscu żwirku położyć sztuczną wykładzinę - 56.335,20 zł - 108 głosów

Sołectwo Poręba:
1. Zaplecze kontenerowe przy boisku sportowym w Porębie - 54.388 zł - 57 głosów

Sołectwo Jankowice:
1. Bezpieczny plac zabaw przy ZSP Jankowice - 32.800 zł - 168 głosów
2. Wzbogacenie infrastruktury OSP Jankowice - 10.000 zł - 135 głosów
3. Bezpieczne boisko - 50.000 zł - 129 głosów

Sołectwo Studzienice:
1. Remont i renowacja zewnętrzna budynku OSP Studzienice - 71.638,62 zł - 373 głosy

Sołectwo Ćwiklice:
1. Integracja mieszkańców Ćwiklic - "W jedności siła" - 89.413,44 zł - 169 głosów

Sołectwo Rudołtowice:
1. Zabezpieczenie budynku OSP Rudołtowice - 6.000 zł - 46 głosów
2. Walka o przywrócenie dawnej świetności Ośrodkowi Kultury w Rudołtowicach. Drugi etap częściowej modernizacji sali głównej - 4.551 zł - 47 głosów
3. Dzień przed komputerem to dzień stracony. Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez kolejny etap rozbudowy powstającego w Rudołtowicach placu zabaw - 45.803,00 zł - 54 głosów

Sołectwo Łąka:
1. Modernizacja OSP w Łące - 40.000 zł - 256 głosów
2. Strefa sportu przy LKS Łąka - 20.680 zł - 97 głosów

Sołectwo Wisła Wielka:
1. Zakup aparatów powietrznych ochrony górnych dróg oddechowych dla OSP Wisła Wielka celem zwiększenia i polepszenia gotowości operacyjno-bojowej jednostki - 11.510 - 93 głosów
2. Wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej - 10.596,48 zł - 77 głosów
3. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w Sołectwie Wisła Wielka - druga edycja rozszerzona - 26.092 zł - 104 głosy
4. Zakup namiotu imprezowego oraz ławostołów biesiadnych - 14.440 zł - 91 głosów
5. Zagospodarowanie boiska treningowego na boisko do rozgrywek - 15.000 zł - 87 głosów

Sołectwo Wisła Mała:
1. Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Domu Kultury w Wiśle Małej - 59.600 zł - 116 głosów

Sołectwo Studzionka:
1. Wykonanie monitoringu boiska oraz parkingu przy boisku LKS Studzionka - 5.000 zł - 108 głosów
2. Zakup zmywarki dla doposażenia kuchni, przy Sali bankietowej Domu Kultury w Studzionce - 12.397 zł - 115 głosów
3. Rewitalizacja skweru z pomnikiem, na 50-lecie jego ufundowania przez mieszkańców Studzionki - 29.780 zł - 86 głosów
4. Organizacja czasu wolnego dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 12 w Studzionce poprzez realizację zajęć plastycznych i muzyczno-ruchowych. Projekt pn. "Aktywne brzdące w Studzionce" - 33.120 zł (zmniejszyć budżet do kwoty 31.684,99 zł) - 78 głosów


BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.