pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 26 września 2017
  • wyświetleń: 6394

Reforma oświatowa w gminie Goczałkowice - wywiad z dyrektor

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Publiczne Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju" podaj

Nowy rok szkolny 2017/2018 powitaliśmy, podobnie jak w całym kraju, w zreformowanej szkole. Zgodnie z reformą oświatową przyjętą przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej nauka w szkole podstawowej będzie trwała 8 lat, a dotychczasowe gimnazja będą wygasać.

Szkoła w Goczałkowicach-Zdroju


W gminie Goczałkowice te postulaty dotyczące gimnazjum już zostały wcielone w życie, gdyż od 1 września 2017 r. na terenie Goczałkowic-Zdroju działa Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi. Decyzja o utworzeniu jednej placówki edukacyjnej zapadła 28 marca na posiedzeniu Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój i zawarta jest w Uchwale Nr 192/2017.

Taka decyzja miała na celu jak najszybsze i w miarę płynne dostosowanie sieci szkół do nowego systemu oświatowego. Nową placówką oświatową kieruje obecnie dyrektor mgr Beata Smolarek, która przez 18 lat pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju. To właśnie dyrektor Smolarek podjęła trudną pracę, jaką 18 lat temu była organizacja - nowego wówczas w naszym systemie oświatowym - gimnazjum. Od 1 września dyrektor mgr Beata Smolarek, wybrana w drodze konkursu, znów podjęła nowe wyzwanie. Zastępcą dyrektora szkoły została mgr Agnieszka Niwińska.

Szkoła w Goczałkowicach-Zdroju
Szkoła w Goczałkowicach-Zdroju


Obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Goczałkowicach-Zdroju liczy 618 uczniów, którzy uczęszczają do 29 oddziałów w klasach od I-VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. W szkole zatrudnionych jest 66 nauczycieli, wielu specjalistów i 24 pracowników administracji i obsługi.

Wszyscy nauczyciele są specjalistami w swojej dziedzinie, a dzięki połączeniu budynków szkoły podstawowej i gimnazjum, uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonych pracowni dydaktycznych i obiektów sportowych takich jak sala gimnastyczna, hala sportowa i basen. Obecnie szkoła została podzielona na 3 sektory, dostępne dla wszystkich uczniów: budynek A, budynek B, budynek C. Dzięki wykorzystaniu istniejących już pracowni przedmiotowych i bogatego zaplecza sportowego samorząd gminy nie musi ponosić ogromnych kosztów związanych z tworzeniem nowych pracowni i sal lekcyjnych, a nauczyciele mogą zachęcić uczniów do realizacji motta dyrektor, które brzmi: "Uczyć się, aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie, być".

Szkoła w Goczałkowicach-Zdroju
Szkoła w Goczałkowicach-Zdroju


W tym motcie zawarte są najważniejsze zadania i cele nowoczesnej szkoły. Najważniejszym jest oczywiście zdobywanie wiedzy, podnoszenie wyników nauczania. Należy jednak nauczyć się, jak tę zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce, w szeroko pojętej działalności. Szkoła powinna także wychowywać, zwłaszcza uczyć postaw i ról społecznych, działania w grupie, rodzinie, społeczeństwie.
Placówka oświatowa, szczególnie w małej miejscowości, nigdy nie jest "samotną wyspą", lecz powinna współdziałać ze środowiskiem, szczególnie z rodzicami uczniów. Dlatego też rodzice są mile widziani w jej murach, nie tylko na zebraniach klasowych.

W tym roku szkolnym w klasach szkoły podstawowej wprowadzono dzienniki elektroniczne, co może być wyzwaniem dla niektórych rodziców, zwłaszcza dla tych, którzy się jeszcze z nimi nie zetknęli. Dlatego już w niedługim czasie przeprowadzone zostanie odpowiednie szkolenie dla rodziców. Na uwagę zasługuje także fakt, iż obecnie koszty związane z edukacją dziecka znacznie się zmniejszyły, gdyż wszystkie dzieci od klas I-VII szkoły podstawowej oraz II i III klas gimnazjum korzystają z darmowych podręczników, które zapewnia szkoła.

Z pewnością reforma oświatowa to nie lada wyzwanie dla wszystkich, dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców, ale każdą trudność można pokonać i wznieść się jak jaskółka, która jest obecnie w logo szkoły.

Szkoła w Goczałkowicach-Zdroju
Szkoła w Goczałkowicach-Zdroju


Wywiad udzielony dla gazety samorządowej "Wiadomości Goczałkowickie"

Joanna Furczyk: Pani Dyrektor, jest Pani osobą doskonale znaną wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, gdyż wychowała Pani już całe pokolenie goczałkowiczan, pełniąc przez 18 lat funkcję Dyrektora Gimnazjum. Czy mogłaby nam Pani zdradzić, jakie były początki Pani pracy pedagogicznej?

Dyrektor mgr Beata Smolarek: Przygodę z nauczaniem rozpoczęłam w 1987 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Pszczynie. W przepełnionym budynku uczyliśmy na dwie zmiany. Trzy razy w tygodniu rozpoczynałam lekcje o 14:30 a kończyłam o 19:00. Po jakimś czasie nasze liczne grono pedagogiczne podzielono. Ja trafiłam do grupy, która tworzyła nowoczesną jak na tamte lata, Szkołę Podstawową nr 21 na Osiedlu Piastów. Przydzielono mi wychowawstwo klasie VI. Bardzo szybko znalezliśmy wspólny język, dzięki górskim wycieczkom. Co wyższa klasa - wyższe pasmo górskie. Ze świadectwami ukończenia szkoły oglądaliśmy wschód słońca na Babiej Górze. We wrześniu moi wychowankowie trafili do szkół licealnych a ja zostałam wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach. Z dużej miejskiej szkoły osiedlowej, trafiłam do szkoły podmiejskiej z oddziałem filialnym w Rudołtowicach. Na moich oczach tworzyła się niezależna, kolejna szkoła podstawowa. Zbiegło się to także z ogłoszonym w 1998 r., przez Międzynarodową Komisję do Spraw Edukacji raportem, napisanym pod kierunkiem Jacques’a Delorsa "Edukacja - jest w niej ukryty skarb". Przywołano w nim uniwersalne założenia: Uczyć się, aby wiedzieć, działać, aby żyć wspólnie, aby być. Były dla mnie drogowskazami w wizji organizacji, obejmowanego w 1999 r. Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju. Dzisiaj, po blisko dwudziestu latach, założenia te nic nie straciły na aktualności.

JF: Reforma oświatowa, którą się w tej chwili wprowadza, czyli powrót do 8-klasowej szkoły podstawowej i likwidacja gimnazjum wywołuje w całym społeczeństwie liczne dyskusje. Jakie są, Pani zdaniem, zalety i wady tej nowej struktury kształcenia?

BS: W wygaszanym systemie, szkoły miały dużą autonomię, indywidualnie realizowały założenia podstawy programowej. Problemy pojawiały się, kiedy uczeń przenosił się ze szkoły A do szkoły B, bo okazywało się, że przedmioty w cyklu były rozłożone inaczej, uczono z innych podręczników. Teraz mamy ujednolicone ramowe plany nauczania i to dla ucznia jest dobre.

JF: Jako Dyrektor Gimnazjum tworzyła je Pani od podstaw, gdyż 18 lat temu była to nowa struktura, brak było jakichkolwiek wzorów. Dzisiaj stanęła Pani w obliczu reorganizacji szkoły podstawowej, która już istnieje z konkretnym zespołem uczniów, nauczycieli, zapleczem lokalowym. Wiadomo, że czasem łatwiej zbudować coś od podstaw, niż zmieniać stare. Co w tej sytuacji jest dla Pani Dyrektor największym wyzwaniem?

BS: Zjednoczenie nauczycieli, uczniów i rodziców wokół szkoły. Stworzenie klimatu do wzajemnej współpracy tak, by chcieli się z nią utożsamiać i tworzyć jej nowy wizerunek.

JF: Z pewnością przyzna Pani Dyrektor, iż obecna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi to dość wyjątkowy twór, gdyż są to właściwie dwie struktury zupełne do tej pory odmienne, które trzeba scalić, połączyć w jedną społeczność. Duża różnica wiekowa uczniów, bo od 6 do 16 lat, ogromna liczba nauczycieli i pokaźna ilość oddziałów szkolnych stwarza na pewno sporo problemów np. przy układaniu planu zajęć, przydzielenie sal lekcyjnych. Z pewnością Pani doświadczenie zawodowe pokona te trudności. Czy może nam Pani zdradzić swój " złoty środek", aby to wszystko działało jak w szwajcarskim zegarku?

BS: Nowy rok szkolny połączył dwa zespoły nauczycieli, zespoły, które miały do tej pory swoje przyzwyczajenia, swoje sprawdzone metody pracy, stworzył warunki do zbudowania czegoś nowego, wspólnego. W myśl słów Konfucjusza "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"- nieocenioną metodą jest praca zespołowa.

JF: Przed współczesną szkołą stawia się wiele zadań i celów, które powinna realizować. Czy może nam Pani Dyrektor nakreślić najważniejsze zadania i cele, które chciałaby realizować w nowej placówce?

BS: Jeszcze do niedawna podstawowym celem szkoły było dostarczanie wiedzy. Dzisiaj jest to bardziej dostarczanie metod jej zdobywania oraz umiejętność odnalezienia się w rzeczywistości, która ciągle się zmienia. Nasi uczniowie powinni umieć mądrze korzystać z nowoczesnych technologii, ale powinni też dostrzegać drugiego człowieka i jego potrzeby, powinni umieć nawiązywać relacje w rzeczywistym świecie i doceniać piękno przyrody. To są zadania szkoły wyznaczone do realizacji w najbliższym czasie.

JF: Pani Dyrektor jest autorką nowego logo szkoły, które przedstawia jaskółkę w locie. Czy mogłaby Pani Dyrektor wyjaśnić Czytelnikom, skąd taki pomysł i co ono symbolizuje?

BS: Chciałam połączyć w graficznym symbolu obie szkoły, barwy, które były dla nich charakterystyczne. W naturalny sposób wyszły dwa skrzydła. Pani Ksenia Skipioł ujęła moje przemyślenia w fachowy projekt, a ksiądz proboszcz Przepłata opowiedział mi o jerzykach, ptakach, które sprowadził do Goczałkowic, bardzo ruchliwych i bardzo pożytecznych. I tak w splocie wydarzeń symbolem naszej szkoły stał się jerzyk.

JF: Pełnienie funkcji Dyrektora tak dużej szkoły, zwłaszcza w okresie wdrożenia reformy, pochłania Pani zapewne wiele czasu i sił. Proszę pozwolić, że zapytam - czy znajduje jeszcze Pani wolny czas dla siebie i Rodziny?

BS: Mąż i dwaj dorośli synowie wspierają mnie w tych działaniach. Najbardziej poszkodowani to pies i rośliny w ogrodzie. Na szczęście wiedzą, że w szkole poza wrześniem i czerwcem są spokojniejsze miesiące.

Dziękuję za wyczerpujące wypowiedzi, które z pewnością przybliżyły Czytelnikom zarówno Pani osobę jako odpowiedzialnego Dyrektora reformowanej Szkoły Podstawowej w Gminie Goczałkowice- Zdrój oraz pracę naszej placówki. Życzymy Pani Dyrektor dużo sił, spokoju, zdrowia, ludzkiej życzliwości, zrozumienia i pomocy ze strony wszystkich zainteresowanych dobrą edukacją naszych dzieci.


Joanna Furczyk


Reforma oświatowa w Gminie Goczałkowice Zdrój- wywiad z Panią Dyrektor mgr Beatą Smolarek
fot. Joanna Furczyk

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Publiczne Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Publiczne Gimnazjum w Goczałkowicach - Zdroju" podaj