Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 18 lipca 2017
  • wyświetleń: 5396

W tym roku remont ulicy Brzozowej w Goczałkowicach

Dokładnie rok temu ukazała się informacja o możliwościach pozyskania pieniędzy na remont ulicy Brzozowej ze środków powodziowych. Teraz wiadomo już, że droga będzie remontowana w tym roku.

Brzozowa, Goczałkowice
Ulica Brzozowa w Goczałkowicach-Zdroju · fot. Google Street View


- Ulica Brzozowa jest drogą powiatową, w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. W przeszłości była kilkakrotnie naprawiana. Ostatni remont miał miejsce po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, kiedy to na drogę położono dywanik asfaltowy. Od tamtej pory stan techniczny drogi uległ znacznemu pogorszeniu, szczególnie po powodzi w czerwcu 2013r. Wówczas to, zarówno wójt Gminy jak i dyrektor PZD wpisali tę drogę do protokołu szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w tamtym czasie - wspomina Maria Ożarowska, sekretarz gminy Goczałkowice-Zdrój.

Jak dodaje, był to początek starań powiatu o środki na remont tej drogi. W 2016 r. Starostwo zleciło firmie projektowej opracowanie projektu. W działania te włączyła się gmina. W dniu 29 czerwca ubiegłego roku wójt w uzgodnieniu z burmistrzem Pszczyny wydał decyzję środowiskową w tej sprawie. Przed jej wydaniem decyzji tej decyzji w Urzędzie zorganizowano dwa spotkania z udziałem projektantów, radnego powiatowego Józefa Pabina, przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg, Administracji Zasobów Komunalnych oraz Spółki Wodnej. Celem tych spotkań było omówienie założeń do projektu i wprowadzenie rozwiązań projektowych umożliwiających skuteczne odwodnienie terenów w najbardziej newralgicznych miejscach tj. w rejonie lasku Brzezina, w rejonie potoku bez nazwy (obok posesji nr 60) oraz w rejonie ul. Granicznej. Po dokonaniu analiz stanu faktycznego, po wizji terenowej i zinwentaryzowaniu urządzeń wodnych projektant uwzględnił wnioski gminy.

- Dzisiaj wiemy, że działania powiatu, a w pewnym wymiarze również gminy, przyniosą efekty bowiem w dniu 29 czerwca tego roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał powiatowi pszczyńskiemu promesę zobowiązując jednocześnie Powiat do dopełnienia wszystkich formalności w tym związanych z wyborem wykonawcy i przekazania pełnej dokumentacji wymaganej do zawarcia umowy, w terminie do dnia 8 września br. - informuje sekretarz gminy.

Remont obejmie drogę o długości ok. 2,5 km, od skrzyżowania z DK1 w Goczałkowicach-Zdroju do skrzyżowania z ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach. W zakres robót wejdzie m.in. remont nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi, remont chodnika z wymianą krawężnika, oczyszczenie rowów przydrożnych i naprawa elementów kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów z drogi.

Szacunkowy koszt wynosi 3.489.943 zł, z czego wkład własny powiatu stanowi kwotę prawie 700 tys. zł. W budżecie powiatu na ten cel zabezpieczono kwotę niewystarczającą dlatego pismem z dnia 29 czerwca starosta pszczyński wystąpił do gminy o pomoc finansową w kwocie 200 tys. zł. Rada Gminy Goczałkowice Zdrój na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, na wniosek wójta, w dniu 6 lipca podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi pszczyńskiemu w tej właśnie kwocie.

new / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.