pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 28 lutego 2017
  • 4 marca 2017
  • wyświetleń: 1128

Zebranie wiejskie w Domu Ludowym w Pniówku

W czwartek, 2 marca, odbyło się kolejne zebranie sołeckie, w najmniejszym z sołectw gminy Pawłowice - w Pniówku.

Zebranie w Pniówku
Zebranie w Pniówku · fot. Sabina Bartecka / UG Pawłowice


Mieszkańcy bez uwag przyjęli sprawozdanie sołtysa Zdzisława Goika z działalności rady w minionym roku. Sołtys poinformował również o zakresie robót przewidzianym do realizacji w 2017 roku. Najważniejsze działania zrealizowane w Pniówku przez gminę Pawłowice przedstawił wójt Franciszek Dziendziel. Obecni na zabraniu przedstawiciele policji - z komendy powiatowej w Pszczynie i dzielnicowy, mówili o bezpieczeństwie mieszkańców i sposobach powiadamiania o niebezpieczeństwie za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W drugiej części zebrania mieszkańcy zgłaszali wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania sołectwa. Między innymi zwrócili uwagę na potrzebę zamontowania w ośrodku zdrowia przy ul. Kruczej windy lub schodołaza, który umożliwiałby mniej sprawnym ruchowo klientom ośrodka dostanie się na wyższą kondygnację. Długą dyskusję wywołała również sprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Słowików. Jest to wąska, dwukierunkowa droga, na której kierowcom dość często zdarza się przekraczać prędkość. Dodatkowo wyjazd na ul. Generała Świerczewskiego jest bardzo niebezpieczny ze względu na ograniczoną widoczność. Aktualnie w starostwie powiatowym na zatwierdzenie czeka nowy projekt organizacji ruchu drogowego, zgodnie z którym ul. Słowików będzie jednokierunkowa, bez możliwości wyjazdu na ul. Generała Świerczewskiego. Zgodę na ruch jednokierunkowy wyrazili wszyscy mieszkańcy ulicy, jednak na zebraniu pojawiły się wśród nich wątpliwości, czy na pewno ruch jednokierunkowy rozwiąże ich problemy oraz nowe pomysły na zamontowanie np. progów zwalniających.

Mieszkańcy dopytywali również o remont ul. Kruczej w ramach naprawy szkód górniczych, a obecna na zebraniu Bogumiła Oberska z Wydziału Szkód Górniczych KWK "Pniówek" poinformowała, że w tym roku droga będzie remontowana na odcinku od ronda do kopalni. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ul. Słowików będzie uzależnione od zakończenia tego remontu. Osoby obecne na zebraniu poinformowano również, że Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie nie ma możliwości technicznych, aby wzdłuż drogi powiatowej ul. Orlej zamontować bariery ochronne ze względu na zbyt wąskie pobocze.

Podczas zebrania omawiano również sprawę projektu przebudowy ul. Dąbkowej i zmiany organizacji ruchu przy włączeniu jej do ul. Pszczyńskiej oraz organizację dożynek gminnych, które tym razem odbędą się w Pniówku.

new / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.