pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 8 lutego 2017
  • 10 lutego 2017
  • wyświetleń: 14066

Centrum Dializa oskarża UM Pszczyna o odbieranie pieniędzy na leczenie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Spółka Centrum Dializa zarzuca Urzędowi Miasta w Pszczynie "odbieranie mieszkańcom pieniędzy na leczenie". Chodzi o podatek od nieruchomości i związane z tym odsetki, do zapłaty których został zobowiązany dzierżawca szpitala. Spółka zapowiada wniosek o kasację, tymczasem ratusz już dziś odpowiada, że Centrum Dializa zaskoczone być nie powinno, a wszystko przebiega zgodnie z literą prawa.

szpital, dializa
Szpital w Pszczynie - styczeń 2016 · fot. pless.pl


Pod koniec stycznia redakcja portalu pless.pl otrzymała list otwarty autorstwa spółki Centrum Dializa, dzierżawiącej pszczyński szpital. Firma z Sosnowca zarzuciła już na samym jego początku samorządowi, że "odbiera mieszkańcom pieniądze na leczenie", tak nazywając konieczność zapłaty zobowiązań i odsetek z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2011-2016. Centrum Dializa przyznaje, że kwota, którą musi uiścić, stanowi "znaczne obciążenie już i tak mocno nadszarpniętego budżetu szpitala", a działanie Urzędu Miejskiego nazywa "bezzasadnym".

Pełną treść listu publikujemy poniżej.

List otwarty autorstwa spółki Centrum Dializa:

Urząd Miasta w Pszczynie odbiera mieszkańcom pieniądze na leczenie.

Dnia 04.08. 2016 roku Zarząd Spółki Centrum Dializa otrzymał od Urzędu Miasta w Pszczynie wezwanie do korekty deklaracji na podatek od nieruchomści za lata 2011-2016.

Sprawa dotyczy szpitala w Pszczynie, którego Dializa jest dzierżawcą od 01.03.2011 roku. Rozbieżności w naliczanym podatku spowodowane są niejednoznaczymi zapisami w umowie dzierżawy nieruchomości. Nie ma w niej bowiem wzmianki o tym, że Centrum Dializa oprócz bycia posiadaczem nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Antesa 11, jest również posiadaczem obiektów budowlanych (budowli). Od momentu powstania zobowiązania podatkowego Centrum Dializa nalicza i płaci do Skarbu Państwa wysokość podatku obliczoną na podstawie posiadanych informacji i zapisów umowy dzierżawy. Zarząd Spółki nie posiada wiedzy na temat wartości księgowych budowli za lata 2011-2016 ponieważ zgodnie z umową ich właścicielem był i jest Powiat i tylko on dysponuje takimi danymi. Wychodząc naprzeciw Urzędowi Miejskiemu w Pszczynie, a także wykazując swoją dobrą wolę i chęć porozumienia się w przedmiotowej sprawie, Zarząd Spółki skorygował deklaracje podatkowe z lat 2011-2016 i uiścił brakującą sumę zobowiązania. Dużym zaskoczeniem był dla Dializy fakt otrzymania kolejnego wezwania do zapłaty, w którym Urząd Miejski informuje, że znaczna część przelanej kwoty podatku zaliczona została na poczet spłaty naliczonych od brakujacej sumy zobowiązania odsetek, wynoszących prawie 30%, co stanowi znaczne obciążenie już i tak mocno nadszarpnietego budżetu szpitala.

Z naszego punktu widzenia działanie takie wydaje się być bezzasadne, gdyż z zapisów umowy dzierżawy nie wynika, że to Dializa jest obciążona obowiązkiem poniesienia zobowiązania podatkowego względem budowli. Wspomnieć róznież należy, że pomimo składanych korekt deklaracji (z różnych powodów) na przestrzeni lat 2011-2016 Urząd nigdy nie wnioskował o zastosowanie stawki procentowej do podatku od budowli, co świadczylo o tym, że deklarowany dotychczas przez Dializę podatek był zasadny i właściwy.

Zarząd Spółki oczywiście będzie wnioskował o kasację naliczonych odstetek, a także podejmie rozmowy ze Starostą Pszczyńskim celem podjęcia wzajemnuych uzgodnień i porozumień w przedmiotowej sprawie.


O sprawę podatku od nieruchomości zapytaliśmy w ratuszu. Tutaj nie ma wątpliwości, że Urząd Miejski działa prawidłowo, a Centrum Dializa ma obowiązek spłaty wszystkich zaległości wraz z odsetkami.

- Poprzez niewywiązywanie się z obowiązku podatkowego (spółka - przyp. red.) znacznie uszczupliła dochody budżetu Gminy. Dodatkowo deklaracje Podatnika skontrolowane zostały przez Regionalną Izbę Obrachunkową stwierdzającą, iż "nie wykazał (podatnik) wartości budowli w złożonej deklaracji podatkowej". Regionalna Izba Obrachunkowa poczyniła zarzut braku opodatkowania budowli spółki - tłumaczy burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol.

Pełną treść wyjaśnień, które redakcja otrzymała z Urzędu Miejskiego we wtorek, publikujemy w całości poniżej.

Wyjaśnienia burmistrza Pszczyny ws. podatku od nieruchomości i odsetek dla spółki Centrum Dializa:

W odpowiedzi na maila z dnia 31.01.2017r Burmistrz Pszczyny informuje, że CENTRUM DIALIZA sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu jest podatnikiem podatku od nieruchomości wynikającego z umowy dzierżawy zawartej z Powiatem Pszczyńskim z siedzibą w Pszczynie obejmującej "nieruchomość zabudowaną położoną w Pszczynie przy ul. Antesa 1".

Nieprawdziwym jest twierdzenie spółki, że zapisy umowy dzierżawy są "niejednoznaczne" ponieważ przedmiotem opodatkowania są w takim przypadku grunty, budynki oraz budowle związane z działalnością gospodarczą. Z umowy wynika bezdyskusyjnie, że chodzi o dysponowanie w/w nieruchomością oznaczoną dokładnie poprzez podanie numerów działek oraz numeru księgi wieczystej. Przedmiot dzierżawy został spółce przekazany na podstawie "protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego opis stanu technicznego nieruchomości, rodzaj i stan techniczny budynku i jego pomieszczeń, instalacji i urządzeń znajdujących się na nieruchomości". Nieruchomości przejęta została wraz z budynkami oraz ich częściami składowymi i przynależnościami, a zatem także z budowlami, o których wartość został skorygowany podatek od nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych przedmiotem opodatkowania są grunty, budynki oraz budowle związane z działalnością gospodarczą. Spółka pomimo obowiązku podatkowego wynikającego z w/w ustawy nie deklarowała do opodatkowania całego majątku będącego w jej posiadaniu, m. in. budowli. Poprzez niewywiązywanie się z obowiązku podatkowego znacznie uszczupliła dochody budżetu Gminy. Dodatkowo deklaracje Podatnika skontrolowane zostały przez Regionalną Izbę Obrachunkową stwierdzającą, iż "nie wykazał (podatnik) wartości budowli w złożonej deklaracji podatkowej". Regionalna Izba Obrachunkowa poczyniła zarzut braku opodatkowania budowli spółki.

W efekcie postępowania wyjaśniającego spółka, złożyła korekty deklaracji uznając prawidłowość stanowiska organu podatkowego. Wskutek powyższego zgodnie z przepisami ustawy powstała zaległość podatkowa wraz z odsetkami. Zatem nie może być mowy o "zaskoczeniu podatnika".

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj