pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 21 stycznia 2017
 • wyświetleń: 4757

W 2016 roku chętnie korzystaliśmy z nieodpłatnych porad prawnych

W sześciu lokalach na terenie powiatu pszczyńskiego - po jednym w każdej z gmin - świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. W minionym roku mieszkańcy chętnie korzystali z tej formy wsparcia.

nieodpłatne porady prawne, starosta,
W tym roku, na podstawie otwartego konkursu ofert, organizacją wyłonioną do prowadzenia punktów w Suszcu, Kobiórze, Goczałkowicach-Zdroju i Miedźnej zostało Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" z Mikołowa. · fot. Powiat


W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana jest na terenie każdej gminy powiatu pszczyńskiego. W Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie, w Suszcu i Woli, trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa razy w tygodniu.

W ubiegłym roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych w powiecie pszczyńskim udzielono 1208 porad, z czego 806 w punktach prowadzonych przez radców/adwokatów i 402 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Najczęściej z tej formy pomocy korzystały osoby poniżej 26. lub powyżej 65. roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny czy osoby mające przyznane świadczenie z pomocy społecznej.

Mieszkańcy najczęściej otrzymywali porady w zakresie prawa cywilnego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa rzeczowego i rodzinnego. Najwięcej porad udzielono w Pszczynie - 655, następnie w Goczałkowicach-Zdroju - 174, Pawłowicach - 151, Suszcu - 89, Woli - 74 i Kobiórze - 65.

Wykaz lokali na terenie powiatu, w których od 1 stycznia 2017 roku udzielana jest bezpłatna pomoc prawnaWykaz lokali


- Tak jak w zeszłym roku, podpisaliśmy porozumienia z gminami w zakresie nieodpłatnego udostępnienia lokali na prowadzenie pomocy prawnej. Dzięki temu bezpośredni dostęp do tej formy pomocy mają mieszkańcy każdej gminy - mówi starosta Paweł Sadza.

Punkty w Pszczynie i Pawłowicach prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, natomiast w pozostałych gminach - przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych. W tym roku, na podstawie otwartego konkursu ofert, organizacją wyłonioną do prowadzenia punktów w Suszcu, Kobiórze, Goczałkowicach-Zdroju i Miedźnej zostało Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" z Mikołowa.

Kto otrzyma darmową pomoc prawną?Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna? • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenie pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.