pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 4 stycznia 2017
  • 8 stycznia 2017
  • wyświetleń: 28274

Milion złotych kary dla Centrum Dializa po kontroli NFZ w szpitalu!

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Centrum Dializa, zarządzające pszczyńskim szpitalem, będzie musiało zapłacić ponad milion złotych! Nałożenie tak wysokiej kary jest wynikiem kompleksowej kontroli działalności spółki w naszym mieście, przeprowadzonej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach w dniach od 12 lipca do 7 października ubiegłego roku.

Reklama

szpital, dializa
Szpital w Pszczynie - styczeń 2016 · fot. pless.pl


Ocenie kontrolerów podlegały wszystkie oddziały szpitalne, m.in. oddział chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, geriatryczny, neurologiczny, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii.

Przedmiotem działań były organizacja udzielania świadczeń, warunki lokalowo-techniczne, kwalifikacja i zatrudnienie personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

ŚOW NFZ negatywnie ocenił organizację udzielania świadczeń - wykazany personel lekarski i pielęgniarski nie spełniał wymogów określonych w umowie, np. zamiast wymaganych 2 specjalistów świadczeń udzielał 1 lekarz, w niektóre dni nie zapewniono całodobowej opieki, świadczeń udzielali lekarze niewykazani w umowie itp.

ŚOW NFZ negatywnie ocenił wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz jego sprawność techniczną - brakowało sprzętu wykazanego w umowie lub okazano inny, w niektórych przypadkach nie posiadał on tzw. paszportów technicznych, poświadczających okresowe przeglądy.

ŚOW NFZ wykazał braki dotyczące warunków lokalowo-technicznych na niektórych oddziałach, np. nagromadzenie łóżek, brak toalet dla niepełnosprawnych czy specjalnych pomieszczeń np. izolatek.

Kontroli podlegało także prowadzenie dokumentacji medycznej, gdzie również wykazano nieprawidłowości, np. brak potwierdzonych przez lekarzy wpisów.

Dyrektor Śląskiego OW NFZ, dr Jerzy Szafranowicz, podjął decyzję o nałożeniu wysokiej kary, tj. 1.112.130,35 zł.

- Wyrażamy nadzieję, że podmiot spełni wszystkie zalecenia pokontrolne we wskazanych terminach (np. 30 dni na aktualizację danych dot. personelu, 90 dni na dostosowanie pomieszczeń do wymagań wskazanych w przepisach). Liczymy na to, że podmiot będzie realizować umowę zgodnie z jej treścią i przepisami prawa, tak, aby pacjenci powiatu pszczyńskiego mogli optymalnie korzystać z opieki szpitalnej - poinformował Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach.

Podmiot ma 14 dni na zwrotną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.