pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 4 stycznia 2017
  • wyświetleń: 5147

Regulację Potoku Goczałkowickiego wykona inne konsorcjum firm

We wtorek Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zakończył ponowną ocenę ofert i dokonał powtórnego wyboru wykonawcy największej na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, jaką jest regulacja Potoku Goczałkowickiego.

Potok Goczałkowicki
Potok Goczałkowicki · fot. UG Goczałkowice-Zdrój


Przypomnijmy, przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie pełnej regulacji dna i brzegów cieku z wykorzystaniem, w zależności od lokalizacji: korytek żelbetowych, koszy oraz materacy siatkowo - kamiennych, płyt ażurowych; wymianę istniejących przepustów; przebudowę sieci energetycznej zgodnie z branżowym opracowaniem, a także włączenie do cieku istniejących urządzeń wodnych (wlotów) - zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego oraz dokumentacją projektową.

Wyżej wymienione roboty dotyczą cieku na odcinku od ul. Jeziornej do drogi krajowej nr 1. W przetargu wzięło udział 17 oferentów. 19 sierpnia ubiegłego roku zamawiający zamieścił na stronie internetowej rozstrzygnięcie: odrzucił oraz wykluczył z postępowania 12 oferentów i dokonał wyboru wykonawcy. W świetle tamtego rozstrzygnięcia najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Konsorcjum firm: RPM Spółka Akcyjna z Lublińca oraz RPM Hydrotechnika Spółka z o.o., również z Lublińca. Cena wybranej oferty wyniosła 9.525.210 zł.

Umowa miała być zawarta po dniu 24 sierpnia. Jednakże ze swoich uprawnień czyli odwołania skorzystali inni uczestnicy przetargu, kierując sprawę do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która nakazała zamawiającemu powtórzenie czynności związanych z oceną ofert. W międzyczasie była jeszcze skarga w tej sprawie do sądu. Stąd tak długi okres oczekiwania na wybór, który zakończył trwające postępowanie przetargowe.

Zgodnie z wtorkowym rozstrzygnięciem najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Konsorcjum firm: Wyrobek Sp. z o.o. z Rudołtowic oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z Pszczyny. Cena brutto wybranej oferty nieco się różni i wynosi 9.383.177 zł. Termin, po upływie którego umowa może zostać zawarta ustalono na dzień 10 stycznia.

new / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.