pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 4 stycznia 2017
  • 5 stycznia 2017
  • wyświetleń: 6040

Prawie 4,2 mln złotych na wsparcie bezrobotnych w powiecie

W 2016 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, pszczyński urząd pracy rozdysponował prawie 4,2 mln zł.

PUP
Prawie 4,2 mln złotych na wsparcie bezrobotnych w powiecie · fot. Powiat Pszczyński


W 2016 roku jako bezrobotnych zarejestrowano 3866 osób. Urząd dysponował łącznie 3566 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej.

Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych urząd wydatkował kwotę 4.169.383,63 zł. Dzięki temu 109 osób skorzystało ze szkoleń (m.in. z obsługi komputera, na prawo jazdy czy operatora koparki), 277 osób podjęło staż, 41 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 24 osoby podjęły pracę w ramach robót publicznych a 76 osób odbywało prace społecznie użyteczne.

W 2016 roku wprowadzono też nową formę wsparcia w postaci refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Z tej formy pomocy skorzystało aż 146 osób. Ponadto, w ramach przyznanych pracodawcom refundacjom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na terenie powiatu pszczyńskiego utworzono 35 nowych miejsc pracy, a dzięki środkom przyznanym przez Powiatowy Urząd Pracy powstały aż 43 nowe podmioty gospodarcze

- Jednocześnie pozyskaliśmy środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Otrzymane dofinansowanie umożliwiło skorzystanie m.in. ze szkoleń zawodowych i studiów podyplomowym. Zatem uzupełnienie posiadanych kwalifikacji pozwoliło na utrzymanie zatrudnienia u pracodawcy. Wsparciem objęto łącznie 551 osób, w tym 524 pracowników i 27 pracodawców - podkreśla Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Prócz wymienionych form wsparcia PUP przyznawał także m.in. bony stażowe i szkoleniowe oraz bony na zasiedlenie.

Na terenie powiatu pszczyńskiego funkcjonuje Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna, która umożliwia sprawną wymianę informacji pomiędzy sześcioma ośrodkami pomocy społecznej a Powiatowym Urzędem Pracy (tylko w roku 2016 na potrzeby OPS wydano 3368 zaświadczeń w formie dokumentów elektronicznych). W zeszłym roku ruszyła też mobilna aplikacja PUP24, umożliwiająca szybkie dotarcie do informacji o aktualnych ofertach pracy. Pszczyński urząd skorzystał z tej formy jako pierwszy w województwie.

Rok 2016 obfitował również w liczne inicjatywy podjęte na rzecz lokalnego rynku pracy, m.in. IV Powiatowe Targi Pracy i Aktywności Społecznej, gala "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej" czy obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Od lipca 2016r. na terenie gminy Pawłowice działa Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, a od grudnia w siedzibie urzędu pracy uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Placówki Straży Granicznej w Bielsku - Białej.

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.