pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 2 stycznia 2017
 • wyświetleń: 2514

Budżet gminy Miedźna na rok 2017 przyjęty jednogłośnie

Na ostatniej w 2016 roku sesji radni gminy Miedźna jednogłośnie uchwalili przedłożony przez wójta gminy, Bogdana Taranowskiego, budżet gminy Miedźna na 2017 rok.

W nowym budżecie znajdziemy:
 • dochody budżetu w wysokości 63.084.534,24 zł
 • wydatki budżetu w wysokości 61.690.321,24 zł
 • nadwyżkę budżetu w wysokości 1.394.213,00 zł
 • przychody budżetu w łącznej wysokości 1.636.300,00 zł
 • rozchody budżetu gminy w łącznej wysokości 3.030.513,00 zł


Budżet to zawsze kompromis pomiędzy możliwościami, a oczekiwaniami. W budżecie gminy Miedźna na rok 2017 zaplanowano środki finansowe na realizację zadań własnych, zadań zleconych, jak również na realizację zadań wykonywanych wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zabezpieczono także środki na kontynuację zadań z lat poprzednich, ale także środki finansowe na realizację nowych zadań.

Najważniejsze inwestycje w roku 2017 to w szczególności:
 • modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
 • budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów
 • modernizacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i krytej pływalni w Woli
 • modernizacja budynków stanowiących gminne mienie komunalne
 • przebudowa nawierzchni ul. Potokowej i Myśliwskiej we Frydku
 • przebudowa ulicy Stawowej i ulicy Górniczej w Woli
 • wymiana płyt na moście Bronisław w Woli /zadanie planowano do realizacji wspólnie z powiatem pszczyńskim i powiatem oświęcimskim/
 • pomoc finansowa dla powiatu pszczyńskiego w wysokości 2 mln złotych na przebudowę ulic: Lompy i Topolowej w gminie Miedźna
 • rozbudowa przedszkola w Górze
 • budowa wiaty grillowej wraz z grillem w sołectwie Wola
 • budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Górze
 • rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Woli na cele sportu zapaśniczego
 • modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie Miedźna
 • modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Górze
 • modernizacja pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej w Górze
 • w ramach działalności administracyjnej zaplanowano środki finansowe na realizację projektu w ramach programu unijnego, mającego na celu rozbudowę i modernizację sieci teleinformatycznej urzędu oraz rozszerzenie oferty cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców gminy.


Po podjęciu uchwały budżetowej wójt gminy podziękował Wysokiej Radzie za jednogłośne przyjęcie budżetu gminy Miedźna na 2017 rok. Podziękował także wszystkim swoim współpracownikom z urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy.

new / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.