pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 22 grudnia 2016
  • 30 grudnia 2016
  • wyświetleń: 21181

Zakład Kompost Wrona nie ma pozwolenia na emisję amoniaku!

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "KOMPOST WRONA" podaj

Jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w sprawie udzielenia pozwolenia emisyjnego dla zakładu Kompost Wrona Sp. z.o.o. spółka komandytowa. Kolegium przychyliło się do stanowiska pszczyńskiego starostwa i utrzymało decyzję o odmowie wydania pozwolenia na emisję amoniaku do powietrza w mocy.

Kompost Wrona, wrona
Zakład Kompost Wrona nie ma pozwolenia na emisję amoniaku do powietrza! · fot. Powiat


W listopadzie 2013 roku na wniosek spółki Kompost Wrona, w Starostwie Powiatowym w Pszczynie zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do produkcji podłoża pod uprawę pieczarek, położonej w Pszczynie przy ul. Polne Domy. Wniosek ten był dwukrotnie przedmiotem analizy pod kątem spełnienia przepisów z zakresu ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego w obu przypadkach została wydana decyzja odmawiająca udzielenia pozwolenia na emisję amoniaku do powietrza.

Konieczność uregulowania stanu prawnego prowadzonej działalności w zakładzie ze względu na obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska ujawniła zmiany, jakie wprowadzono w zakładzie od momentu złożenia poprzedniego wniosku. Podstawowa zmiana dotyczyła wielkości produkcji - z 30 000 Mg w roku 2002 do 67 000 Mg w roku 2014. Emisja tylko amoniaku z instalacji wzrosła w stosunku do roku 2002, przeszło trzykrotnie. Tak znaczące zwiększenie mocy przerobowych instalacji nie byłoby możliwe bez dokonania istotnych zmian w instalacji.

Po analizie złożonego wniosku okazało się, że nie tylko doszło do zmiany użytkowania szeregu pomieszczeń, w których prowadzony jest proces produkcyjny, ale przede wszystkim doszło do rozhermetyzowania procesu produkcyjnego poprzez przeniesienie wstępnych faz produkcji, tj. procesu mieszania i procesu fermentacji wstępnej na wybetonowany plac, poza hale objęte systemem dezodoryzacji.

- Odmówiliśmy udzielenia zezwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska zakładowi Kompost Wrona, ponieważ eksploatowana instalacja w jej obecnym kształcie powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach - podkreśla starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Przedstawiciele spółki zwrócili się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z wnioskiem odwoławczym od decyzji starosty. Po rozpatrzeniu wniosku, zapoznaniem się z opiniami stron postępowania oraz opiniami biegłych, Kolegium przychyliło się do argumentów podniesionych w decyzji starosty o odmowie udzielenia pozwolenia. Jak czytamy w uzasadnieniu: - "(...)zagrożenie życia i zdrowia przez funkcjonowanie instalacji w jej obecnym kształcie wiąże się przede wszystkim z emisją niezorganizowaną amoniaku i mikroorganizmów do powietrza. Jak wskazano w opinii wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka, i z czym nie sposób się nie zgodzić, ponadnormatywna emisja amoniaku w formie niezorganizowanej wpływa negatywnie na okolicznych mieszkańców poprzez pogorszenie zdrowotności i jakości powietrza". Ponadto, należy stwierdzić, iż substancje zapachowe mają wpływ na sferę fizyczną i psychiczną człowieka, powodując uciążliwości w codziennym życiu ludzi. Związki odorotwórcze są nieodłącznym elementem procesów zachodzących w środowisku naturalnym, a także w środowisku pracy. O ile jednak w procesach naturalnych wielkość emisji związków odorotwórczych nie zagraża środowisku, o tyle w procesach, które realizuje człowiek ilości tworzonych odorów przekraczają możliwości regeneracyjne biosfery, a powstałe ich nadmiary prowadzą do wywoływania dyskomfortu bytowego człowieka".

W uzasadnieniu decyzji dowiadujemy się też, że jednym z głównych problemów wpływających na stan środowiska w otoczeniu zakładu jest emisja niezorganizowana amoniaku, wydzielającego się wskutek procesów zachodzących podczas produkcji podłoża pod uprawę pieczarek.

- Aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu obliguje każdego przedsiębiorcę do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wielokrotnie starałem się uświadomić to właścicielowi spółki Kompost Wrona, podkreślając zarówno rolę samorządu, jak i przedsiębiorcy we wspólnej realizacji polityki rozwoju regionalnego - mówi starosta Paweł Sadza. - Podtrzymanie przez bielskie Kolegium Odwoławcze naszej decyzji o nieudzieleniu pozwolenia emisyjnego potwierdza tylko słuszność od lat podnoszonych w tej sprawie głosów, a także naszego stanowiska - podkreśla.

ups, źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

KOMPOST WRONA

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "KOMPOST WRONA" podaj