pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 9 grudnia 2016
  • wyświetleń: 10016

Radni gminy Suszec kilkakrotnie interweniowali w sprawie DW 935

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Wypadki i kolizje - powiat pszczyński" podaj

Na początku grudnia na drodze wojewódzkiej nr 935 w Radostowicach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 67-letnia kobieta. Radni z gminy Suszec wcześniej kilkakrotnie interweniowali w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie zmian organizacji ruchu na tym odcinku. Składane prośby nie przyniosły efektu. Poniżej publikujemy wyjaśnienie w tej sprawie, które przesłał w czwartek na redakcyjną skrzynkę przewodniczący Rady Gminy Suszec, Andrzej Urbanek.

Wypadek, Radostowice, DW935
Wypadek w Radostowicach - 02.12.2016 · fot. KP PSP Pszczyna


Wyjaśnienie do komentarzy dotyczących artykułu z dnia 2 grudnia 2016r. "67-letnia kobieta zginęła w wypadku na DW935 w Radostowicach."

W związku z nieprawdziwymi informacjami i oskarżeniami, które pojawiły się w "komentarzach" Rada Gminy Suszec na podstawie wyciągów protokołów Sesji Rady informuje: radny Jan Matula, już na Sesji Rady w dn. 03.04.2012 zgłosił zagrożenie bezpieczeństwa na ul. Pszczyńskiej w rejonie piekarni "Vito" w związku z wypadkami i kolizjami w tym rejonie, wnioskował o namalowanie linii ciągłej.

Interpelacje w tej sprawie były ponownie przez radnych sołectwa Radostowice zgłaszane sześć razy. Urząd Gminy Suszec niezwłocznie przekazywał zgłoszenia do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, który jest zarządcą drogi. Za każdym razem w odpowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich Urząd Gminy i Radni otrzymali negatywną odpowiedź. Wyciąg z pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich z dn. 08.10.2015: "[...] po przeprowadzeniu wizji w terenie oraz obserwacji ruchu nie zaobserwowano niebezpiecznych manewrów wyprzedzania w rejonie piekarni "Vito" w m. Radostowice. Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym. Na przedmiotowym odcinku występują bardzo dobre warunki widoczności umożliwiające wykonanie manewru wyprzedzania przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Kierowca poruszający się w obszarze zabudowanym przy dużej ilości zjazdów z drogi może spodziewać się wykonanie manewru skrętu w któryś ze zjazdów. W związku z powyższym nie widzimy konieczności zmiany oznakowania poziomego na przedmiotowym odcinku drogi. Tut. Zarząd zwróci się do Policji celem przeanalizowania statystyki zdarzeń w przedmiotowej lokalizacji i podjęcie ewentualnie działań zaradczych." Wyciąg z pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 24.02.2016: "Po przeprowadzeniu kolejnych wizji w terenie nie zaobserwowano niebezpiecznych manewrów wyprzedzania w rejonie piekarni "Vito" w m. Radostowice. Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym. Na przedmiotowym odcinku występują bardzo dobre warunki widoczności umożliwiające wykonanie manewru wyprzedzania przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Kierowca poruszający się w obszarze zabudowanym na drodze o dużej ilości zjazdów powinien spodziewać się możliwości wykonania manewru skrętu wykonywanych przez innych uczestników ruchu. W związku z powyższym nie widzimy konieczności zmiany oznakowania poziomego na przedmiotowym odcinku drogi. Otrzymana z Policji statystyka zdarzeń drogowych nie potwierdza aby w tym miejscu dochodziło do zdarzeń drogowych wynikających z niebezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania. Występowanie zdarzeń drogowych w naszej ocenie nie jest związane z błędnym oznakowaniem drogi tylko z niewłaściwego zachowania się uczestników ruchu."

W dniu 05.05.2016 na objeździe odcinka drogi wojewódzkiej DW 935 przez Komisję Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku, w której uczestniczyli Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie oraz przedstawiciel sekcji drogowej Policji w Pszczynie, radny sołectwa Radostowice ponowił prośbę o przedłużenie linii ciągłej od skrzyżowania do piekarni "Vito". Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach podtrzymali wcześniejsze stanowisko o braku zasadności.

Przewodniczący Rady
Gminy Suszec
Andrzej Urbanek

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Wypadki i kolizje - powiat pszczyński

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Wypadki i kolizje - powiat pszczyński" podaj