pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 26 listopada 2016
  • 28 listopada 2016
  • wyświetleń: 8757

Poznaliśmy szczegóły budżetu gminy Pszczyna na przyszły rok

Trwają przygotowania do przyszłorocznego budżetu gminy Pszczyna. Podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej projekt planu finansowego na 2017 rok przedstawili radnym burmistrz Dariusz Skrobol i skarbnik Artur Krawczyk.

Komisja Rady Miejskiej w Pszczynie - 21.11.2016
Burmistrz wspólnie ze skarbnikiem przedstawili radnym główne założenia budżetu na 2017 rok. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Po raz pierwszy od 26 lat samorządu budżet gminy Pszczyna przekroczył kwotę 200 milionów złotych. Według przygotowanego projektu dochody gminy w 2017 roku wyniosą 215.041.563 zł, natomiast wydatki 199.171.900 zł, z czego 22.128.679 złotych będzie przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Przewiduje się ponadto możliwość zaciągnięcia dwóch kredytów na łączną kwotę 13 milionów złotych.

Dariusz Skrobol zwrócił uwagę, że budżety w najbliższych latach będą o tyle trudne, że przed samorządami stoją ogromne zadania z zakresu reformy oświaty, gospodarki odpadami oraz pomocą społeczną. - W ostatnich latach ilość zadań, która spada na gminy, w stosunku do środków finansowych, które są przekazywane gminom, rośnie w astronomicznym tempie - ostrzegł i odnotował, że od lat prawie 50% kosztów związanych jest z utrzymaniem oświaty.

Główne wydatki inwestycyjne to przedsięwzięcia na drogach publicznych oraz w placówkach oświatowych. Wśród tych pierwszych znalazły się między innymi: rozbudowa ulicy Mickiewicza w Piasku (1.799.100 zł), kolejny etap rozbudowy ul. Braci Jędrysików w Pszczynie (473.073 zł), przebudowa ul. Lisiej w Studzienicach (175.753 zł), przebudowa ul. Zbożowej i Sygietyńskiego (103.370 zł) i przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Młyńskiej w Pszczynie (94.000 zł). 1.333.000 złotych zabezpieczono na współfinansowanie przebudowy ul. Zdrojowej w Pszczynie (inwestycja będzie prowadzona przez Powiat Pszczyński).

4.301.660 złotych to kwota wpisana w budżecie na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku. 786 tysięcy złotych zarezerwowano na adaptację i rozbudowę budynku mieszkalnego w Porębie na cele przedszkolne. Przeprowadzone zostaną również prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie i w Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej na łączą kwotę 3,7 mln złotych.

Gmina w przyszłym roku ma również zamiar wesprzeć służby mundurowe. 450 tysięcy złotych otrzymają strażacy KP PSP Pszczyna, a 100 tysięcy złotych policjanci, Pierwsza z kwot będzie przeznaczona zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a druga posłuży jako wkład w środki przygotowane na sfinansowanie rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

To nie koniec wydatków. Rewitalizacja Parku Zwierzyniec pochłonie w 2017 roku 620 tysięcy złotych. Na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące wyznaczone zostaną miejsca do kąpieli z pomostów wysokoburtowych. Będzie to kosztowało 280 tysięcy złotych. Mniejsza kwota (100 tys. złotych) jest potrzebna na przyszłoroczną rozbudowę skateparku. W przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć również inwestycje w hali sportowej przy ul. Basztowej. Na wymianę okien i elewacji MORiS otrzyma 150 tysięcy złotych.

W trakcie dyskusji radni dopytywali o konieczność przeprowadzenia niektórych inwestycji oraz dopytywali o wpisanie w planie na 2017 roku innych, najczęściej związanych z własnym okręgiem wyborczym.

- W budżecie są te zadania, które są ważne dla gminy, te które gmina jest w stanie sfinansować i które są zadaniami własnymi gminy - dodał, wyjaśniając, że ich wybór opiera się na potrzebach mieszkańców i zadaniach wymienionych w ustawie.

Burmistrz prosił radnych, by nie sugerowali, iż wybierane do realizacji inwestycje opierają się na prywatnych przesłankach i wyborach. - Budżet to nie jest dokument pisany w ciągu jednego wieczoru, na kolanie i na zasadzie widzimisię burmistrza czy skarbnika. To dokument, który bardzo wnikliwie dotyka wszystkich sfer samorządu gminnego, który tworzony jest na podstawie wskaźników i potrzeb prowadzenia swojej działalności przez poszczególne jednostki, wydziały, referaty i indywidualne stanowiska. Budżet gminy odzwierciedla w większości potrzeby funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, ale niestety od 26 lat nie zabezpiecza w stu procentach jej potrzeb - tak było, jest i tak prawdopodobnie będzie - powiedział Dariusz Skrobol w czasie posiedzenia komisji, uzupełniając wypowiedź o przykłady przeszacowania planu finansowego w jego początkowej, a następnie koniecznością eliminacji niektórych zadań.

Teraz radni nad budżetem pochylą się podczas prac w komisjach. Zebrane uwagi zostaną przedstawione burmistrzowi w grudniu. Pod koniec roku odbędzie się sesja budżetowa, na której radni będą zatwierdzać plan na 2017 rok.

- Gmina musi rozwijać się na poziomie zrównoważonego rozwoju, czyli patrząc lata do tyłu i lata w przód. To powoduje, że czasami w budżetach nie pojawiają się zadania, których państwo chcą, żeby się w nich znalazły. To nie znaczy, że te zadania z tego budżetu czy następnych zostały całkowicie wykreślone i nie znaczy, że nie są postrzegane jako istotne i ważne. Trudno napisać taki budżet, żeby zadowolić wszystkich, takiego budżetu nie ma - spuentował burmistrz.

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.