pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 29 października 2016
  • 2 listopada 2016
  • wyświetleń: 10412

Rada przeciw likwidacji gimnazjów, zmiany będą kosztowały miliony

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie radni podjęli decyzję, by gmina wystąpiła do premier Beaty Szydło, ministra edukacji narodowej, marszałków obu izb polskiego parlamentu, a także posłów, senatorów, wojewody oraz pozostałych samorządowców powiatu pszczyńskiego ze sprzeciwem wobec zaplanowanym od 1 września 2017 roku zmianom w systemie oświaty.

Publiczne Gimnazjum nr 4, PG 4
Pszczyńscy radni są przeciwko likwidacji gimnazjów. Na zdjęciu Publiczne Gimnazjum nr 4 w Pszczynie. · fot. UM Pszczyna


Uzasadnienie do projektu przygotowanej na sesji uchwały odczytała zastępczyni burmistrza Pszczyny, Barbara Sopot-Zembok.

- W związku z ogłoszonymi przez Minister Edukacji Narodowej założeniami reformy systemu oświaty, planowanymi do wdrożenia od 1 września 2017 roku, gmina Pszczyna jako organ, do którego zadań własnych należy prowadzenie zadań związanych z edukacją, wyraża sprzeciw wobec likwidacji gimnazjów. Uważamy, że nie ma żadnych poważnych argumentów za tą zmianą - odczytała początek uzasadnienia Barbara Sopot-Zembok.

Z dalszej części dokumentów mogliśmy się dowiedzieć, iż gminie nie przedstawiono żadnych analiz, raportów czy ekspertyz uzasadniających potrzebę likwidacji gimnazjów. - Tymczasem ocena jakości nauki w polskich gimnazjach, prowadzona w skali międzynarodowej, jest bardzo wysoka. Badania w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, realizowane przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów), potwierdzają w ostatnich latach ogromy postęp w kształceniu uczniów w wieku gimnazjalnym. Wyniki polskich 15-latków plasują ich w ścisłej czołówce uczniów w Europie i na świecie - kontynuowała zastępczyni burmistrza Pszczyny.

W przegłosowanym chwilę później przez radnych dokumencie zaznaczono, że "likwidacja gimnazjów (w formule tzw. wygaszania), spowoduje zaprzepaszczenie wysiłku organów prowadzących ten rodzaj szkół. Od ich utworzenia w 1999 r. samorządy wydały na ich funkcjonowanie (w cenach bieżących) łącznie 130 miliardów złotych, w tym 8 miliardów na inwestycje".

Zdaniem samorządowców z Pszczyny wygaszanie gimnazjów spowoduje, tylko w pierwszych dwóch latach, dodatkowe koszty, szacowne w samorządach na kwotę ponad 1 miliarda złotych. W gminie Pszczyna koszt dostosowania (przebudowa, rozbudowa) obecnych placówek oświatowych, po wstępnych oszacowaniach wynosi 15 mln zł. Do tego należy doliczyć trudne do oszacowania koszty pośrednie likwidacji gimnazjów, w tym przede wszystkim koszty społeczne, które dotkną nie tylko samorządy. Podkreślono, że aż 3.100 gimnazjów samorządowych oraz ponad 200 prowadzonych przez inne podmioty to placówki samodzielne, skazane na wymazanie z edukacyjnej mapy Polski. - W planach MEN nie ma dla nich (w tym dla zatrudnionych w nich nauczycieli) żadnej realnej alternatywy - ostrzegają radni.

"Likwidacja gimnazjów oraz ich zespołów nauczycielskich, które wypracowały nowatorskie, autorskie metody i projekty pracy z młodzieżą w okresie dorastania, to niepowetowana strata dla całej edukacji. Nie jest tak, że można zespoły ludzkie odtworzyć z ich pojedynczych przedstawicieli, bo buduje się je latami. Po latach pracy zyskaliśmy w Polsce nową grupę specjalistów, potrafiących pracować z uczniami w trudnym wieku dojrzewania. Dzisiejszy trzynasto-czternasto-piętnastolatek jest zupełnie inaczej ukształtowanym młodym człowiekiem niż 20 lat temu. Od kilkunastu lat budujemy zasoby gimnazjalnej kadry, które mają sprostać tym wyzwaniom. Nauczyciele gimnazjów udowodnili to, wypracowując obniżenie poziomu agresji w gimnazjach do poziomu niższego niż w szóstych klasach szkoły podstawowej." - można przecztać w dalszej części uzasadnienia uchwały.

- Nie akceptujemy również dokonanych ostatnio zmian w ustawie o systemie oświaty, które uzależniają decyzje samorządów dotyczące sieci szkół od zgody kuratora. Powoduje to w istocie przeniesienie decyzji na organ, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym finansowej, za realizację zadań dotyczących prowadzenia szkół - argumentowali sprzeciw samorządowcy z naszego miasta.

Podczas głosowania szesnastu radnych było za wyrażeniem sprzeciwu, a trzech wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwko uchwale. Cztery osoby były nieobecne.

new / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.