pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 19 października 2016
  • wyświetleń: 8364

Wyniki budżetu obywatelskiego. Co najmniej 46 projektów do realizacji

Znamy oficjalne wyniki Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Na terenie gminy zostanie zrealizowanych co najmniej 46 projektów. Frekwencja w tegorocznym głosowaniu wyniosła 12,6%.

Zapis konferencji prasowej:

Loading...


Mieszkańcy gminy Pszczyna po raz kolejny zadecydowali o podziale dwóch milionów złotych. Wiadomo już, że zrealizowanych zostanie co najmniej 46 wniosków. Może okazać się, że liczba ta wzrośnie do 52 projektów. Wszystko zależy od tego, jak opowiedzą się wnioskodawcy, którzy będą mieli do dyspozycji okrojoną część budżetu.

Tegoroczne głosowanie pozwoliło osiągnąć frekwencję na poziomie 12,6%. W sumie oddano 10 571 głosów, z czego 3 242 na tradycyjnych kartach do głosowania. Największą mobilizacją wykazało się osiedle Podstarzyniec, gdzie zagłosowało 44,4% uprawnionych mieszkańców.

Z 16 projektów ogólnogminnych finansowanie uzyskał projekt "Remont cmentarza komunalnego - wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei". Otrzymał on 1 268 głosów z 5 095 wszystkich w kategorii.

konferencja pszczyna
Wyniki ogłoszono w środę w Urzędzie Miejskim · fot. UM Pszczyna


WYNIKI PSZCZYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 (projekty zaakceptowane do realizacji):

Projekty ogólnogminne - wyniki

1. Remont cmentarza komunalnego - wykonanie nowych alejek, wymiana bramy i furtki oraz małej architektury, budowa oświetlenia głównej alei
100 000 zł - 1268 głosów

Projekty lokalne - wyniki

Osiedle Stare Miasto:
1. Wpisujemy się w historię Pszczyny - otwieramy bramy i serca dla jej mieszkańców. 150-lecie w klasztorku (50 000 zł) - 133 głosy
2. Starszy kolega, starsza koleżanka - (5 500 zł) - 16 głosów
3. Mobilne miasteczko ruchu drogowego (12 600 zł - dostosować budżet do kwoty 2 573,52 zł) - 7 głosów

Osiedle Kolonia Jasna:
1. Rozwój stref aktywności rodzinnej na Osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej - etap II wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie osiedla (98 806,84 zł) - 197 głosów
2. Oznakowanie ulic na Osiedlu Kolonia Jasna (3 500 zł) - 4 głosy

Osiedle Kępa:
1. Remont nawierzchni chodnika w Parku Zamkowym w Pszczynie ok. 150 m (33 360 zł) - 60 głosów
2. Remont wiaty przystanku autobusowego przy ulicy Żorskiej w Pszczynie - obok Pokazowej Zagrody Żubrów (10 700 zł) - 27 głosów

Osiedle Stara Wieś:
1. Modernizacja pomieszczeń w Osiedlowym Centrum Kultury w Starej Wsi (93 457,05 zł) - 161 głosów
2. Warsztaty wokalne dla chóru "Cantemus" z Pszczyny (3 000 zł) - 23 głosy
3. Cykl Spotkań "Kultura z humorem" (10 000 zł) - 21 głosów

Osiedle Śródmieście:
1. Remont chodnika przy ulicy Kościuszki - etap I (cześć parzysta) (65 856,24 zł) - 127 głosów
2. Bezpieczna przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Publicznym Gimnazjum nr 1 (68 000 zł - dostosować budżet do kwoty 2 488,51 zł) - 80 głosów

Osiedle Siedlice:
1. Osiedlowe Centrum Kultury (34 300 zł) - 54 głosów
2. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie (42 300 zł) - 50 głosów
3. Plac zabaw dla najmłodszych (35 000 zł - dostosować budżet do kwoty 4 296,31 zł) - 40 głosów

Osiedle Piastów:
1. "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji" - rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wykonanie ogrodzenia - etap II (100 000 zł) - 105 głosów
2. Wyposażenie Bilblioteki Publicznej Filli nr 6 w Pszczynie (5 785 zł) - 49 głosów

Osiedle Daszyńskiego
1. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Brzechwy (51 700 zł) - 40 głosów
2. Projekt i budowa skoczni w dal przy PG 4 (35 000 zł - dostosować budżet do kwoty 24 031,46 zł) - 38 głosów

Osiedle Polne Domy
1. Następny etap (II) korytowania i nawiezienia tłucznia na ulicy Kawalerzystów (55 559,31 zł) - 73 głosy

Osiedle Powstańców Śląskich
1. Miasteczko Ruchu Drogowego na Osiedlu Powstańców Śląskich (88 322 zł)

Osiedle Piłsudskiego
1. Utwardzenie (wyasfaltowanie) ulicy Tulipanów obok cmentarza - etap I (53 300 zł) - 123 głosów

Osiedle Podstarzyniec
1. Wymiana nakładki asfaltowej na ulicy Zuchów (51 544 zł) - 238 głosów

Sołectwo Czarków
1. Wesoła Szkoła - edukacja i zabawa to super sprawa: Planetarium, Pieczenie Chleba, Kreatywne Sfery Gier oraz Wymiana Trybun na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie (20 000 zł) - 89 głosów
2. Budowa boiska do piłki nożnej plażowej - LKS Czarków (25 000 zł) - 35 głosów
3. Remont nawierzchni obok Ośrodka Kultury w Czarkowie (30 700 zł) - 35 głosów

Sołectwo Piasek
1. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Piasku przy ulicy Katowickiej 63; Ośrodek Kultury Kantówka i Salka Środowiskowa przy OSP oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Słowackiego (101 633,67 zł) - 748 głosów

Sołectwo Brzeźce
1. Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych kompleksu LKS Brzeźce (21 000 zł) - 248 głosów
2. Uzupełnienie ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci w Brzeźcach, utwardzenie obejścia części parkingu przy Ośrodku Kultury i placu zabaw (56 000,00 zł - dostosować budżet do kwoty 35 338,91 zł) - 222 głosów

Sołectwo Poręba
1. Wyposażenie boiska w zaplecze sanitarno-socjalne wraz z oświetleniem (54 329,62 zł) - 55 głosów

Sołectwo Jankowice
1. Bezpieczne boisko (25 000 zł) - 49 głosów
2. Atrakcyjne boisko szkolne (23 470 zł) - 42 głosy
3. Zakup sprzętu do ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jankowicach (15 000 zł) - 27 głosów
4. Utwardzenie miejsc postojowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach (23 600 zł) - 27 głosów
5. Doposażenie lokalu Biblioteki w Jankowicach (5 500 zł) - 8 głosów

Sołectwo Studzienice
1. Wykonanie ogrodzenia wokół obiektu sportowego LKS-u Studzienice (70 704,53 zł) - 162 głosów

Sołectwo Ćwiklice
1. Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej (88 500 zł) - 250 głosów
2. Integracja mieszkańców Ćwiklice - "W jedności siła" (89 413,44 zł - dostosować budżet do kwoty 913,44 zł) - 172 głosów

Sołectwo Rudołtowice
1. Monitoring wizyjny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudołtowicach (24 981 zł) - 55 głosów
2. Modernizacja Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach wraz z doposażeniem zaplecza kuchenno-magazynowego
(30 234 zł) - 25 głosów

Sołectwa Łąka
1. Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap II (61 720,73 zł) - 51 głosów
2. "Aktywnie po zdrowie" - korekcja wad postawy (9 000 zł) - 46 głosów
3. Podniesienie jakości kulturalno-społecznej obiektu poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wielofunkcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące
(15 000 zł) - 33 głosów
4. "Śpiewaj i tańcz" - zajęcia rytmiczno-ruchowe w przedszkolu (8 000 zł) - 23 głosy

Sołectwo Wisła Wielka
1. "W zdrowym ciele zdrowy duch" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sołectwie Wisła Wielka (17 952 zł) - 70 głosów
2. Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Wielka sań lodowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do ratownictwa wodno-lodowego (10 506,36 zł) - 52 głosy
3. Renowacja boiska sportowego LKS w Wiśle Wielkiej (12 800 zł) - 41 głosów
4. Wyposażenie kuchni w Ośrodku Kultury W Wiśle Wielkiej w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej w urządzenia gastronomiczne (36 271,80 zł) - 36 głosów

Sołectwo Wisła Mała
1. Dofinansowanie jednostki OSP Wisła Mała w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy (24 227,60 zł) - 101 głosów
2. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bobrów (43 500 zł - dostosować budżet do kwoty 35 619,51 zł) - 90 głosów

Sołectwo Studzionka
1. "Ogród doświadczeń i zabawy" dla Przedszkola Publicznego nr 14 (35 364,25 zł) - 151 głosów
2. Budowa oświetlenia na ul. Adelajdy w Studzionce (30 000 zł) - 116 głosów
3. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sali Domu Kultury w Studzionce (25 000 zł - dostosować budżet do kwoty 13 193,26 zł) - 37 głosów

ab / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.