Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 8 października 2016
  • wyświetleń: 5782

Gmina chce ograniczyć niską emisję. Ankieterzy mogą zapukać do drzwi

We wrześniu burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol zlecił opracowanie "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022". W trakcie przygotowywania programu konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji. W związku z tym przeprowadzone zostaną badania ankietowe.

Ankieterzy spotkają się z właścicielami budynków jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie szeregowej oraz budynkach wielorodzinnych (blokach, kamienicach), którzy posiadają indywidualne źródła ciepła, sektor handlu i usług, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników.

- Bardzo proszę mieszkańców, żeby udzielili wyczerpujących odpowiedzi. Dzięki zebranym danym przygotujemy strategię działania. W oparciu o przeprowadzone analizy zdefiniujemy potrzeby, a w przyszłości będziemy mogli przygotować optymalne programy przeciwdziałania niskiej emisji - mówi burmistrz Dariusz Skrobol

Do 21 października na terenie gminy Pszczyna będzie można spotkać ankieterów, a także sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli z kwestionariuszami. Dane uzyskane z badań pozwolą m.in. obliczyć zapotrzebowanie na ciepło oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Firma IGO z Katowic zobowiązała się również przeprowadzić analizę istniejącego stanu jakości powietrza dla Pszczyny i poszczególnych sołectw oraz analizę występowania przekroczeń niskiej emisji na terenie gminy. Zebranie danych pozwoli na opracowanie celów strategicznych, ogólnych i szczegółowych.

Burmistrz zwraca się z prośbą o wypełnienie dołączonego kwestionariusza. Wypełnioną ankietę można dostarczyć do Urzędu Miejskiego lub przekazać Sołtysowi. Wersję elektroniczną wypełnionej ankiety (skan) można przesłać na adres: info@odpady.biz.pl. Nie jest wymagane podawanie dokładnego adresu, gmina prosi jedynie o podanie nazwy miejscowości/sołectwa lub dzielnicy miasta, celem ustalenia orientacyjnej lokalizacji źródła emisji.

Pozyskane dane posłużą jedynie do obliczeń zapotrzebowania na ciepło oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wypełnione ankiety proszę przekazywać najpóźniej do dnia 21.10.2016 r. Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne i nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością i posłuży przede wszystkim do celów statystycznych. Ankieta dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych.

Publikujemy link do ankiety w wersji elektronicznej, którą można wypełnić on-line.

ab / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.