pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 28 września 2016
  • wyświetleń: 5496

Nowa placówka realizująca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Artykuł sponsorowany:

Od września 2016 roku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest prowadzone w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie


Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój dziecka. 

Kto może uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju?

Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci niepełnosprawne od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dlaczego warto wybrać naszą placówkę?

Nasza placówka ma bardzo dobrą lokalizację. Znajduje się blisko rynku, dworca kolejowego. Posiadamy zaplecze i bazę do pracy terapeutycznej, w skład której wchodzą: przestronna sala do integracji sensorycznej, sala do rytmiki i muzykoterapii, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej i fizjoterapii, a także gabinety specjalistyczne (gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, terapii Biofeedback, terapii Warnkego, terapii Tomatisa).

Organizujemy szeroką gamę zajęć wspierających oraz rozwijających, takich jak: usprawnianie percepcji słuchowej, wzrokowej i  koordynacji wzrokowo- ruchowej, usprawnianie manualne, doskonalenie orientacji przestrzennej, opiekę logopedyczną, wspieranie rozwoju społeczno- emocjonalnego, zajęcia specjalistyczne z pedagogiem, psychologiem, logopedą, porady i konsultacje, W pracy korzystamy z takich metod jak np: EEG Biofeedback, metoda Warnkego, metoda SI, metoda Tomatisa, metoda Weroniki Sherborne, Metoda Knillów, Metoda Dobrego Startu.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, specjalistów terapii pedagogicznej, specjalistów terapii ręki, terapeutów SI, terapeutów EEG Biofeedback, Tomatisa, Warnkego, psychologów, neurologopedów, specjalistów rehabilitacji. Specjaliści współpracują ze sobą w planowaniu i realizowaniu pracy z dzieckiem i rodziną.

---

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka
43-200 Pszczyna
ul. Zamenhofa 5
Tel. 32 210-03-40
www.zs3s.pna.pl