pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 17 września 2016
  • wyświetleń: 3753

Starosta, burmistrz oraz wójtowie debatowali o wielu sprawach

Przedstawiciele samorządów z powiatu pszczyńskiego rozmawiali m.in. na temat: komunikacji międzygminnej w powiecie pszczyńskim, harmonogramu prac na drogach powiatowych, punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, harmonogramie działania mobilnego miasteczka ruchu drogowego czy sytuacji w szpitalu.

Konwent włodarzy
fot. Powiat
Uczestnicy konwentu: (od lewej) Franciszek Dziendziel - wójt gminy Pawłowice, Dariusz Skrobol - burmistrz Pszczyny, Paweł Sadza - starosta pszczyński, Gabriela Placha - wójt gminy Goczałkowice-Zdrój, Marian Pawlas - wójt gminy Suszec, Eugeniusz Lubański - wójt gminy Kobiór oraz Bogdan Taranowski - wójt gminy Miedźna.

W środę, 14 września w pszczyńskim starostwie odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów gmin powiatu pszczyńskiego. Włodarze spotykają się średnio raz na kwartał. Konwenty to okazja do wymiany doświadczeń i omówienia najważniejszych problemów, z którymi muszą mierzyć się samorządy, ale również okazja do wypracowania wspólnych stanowisk i podjęcia wspólnych inicjatyw.

Podczas konwentu włodarze poruszyli temat przebudowy DW 933 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Powiat pszczyński oraz gminy Suszec, Pszczyna i Pawłowice wystosują do ZDW wspólne stanowisko dotyczące realizacji tej inwestycji, deklarując zainteresowanie tym zadaniem i chęć współpracy, uwzględniając jednak pewne zastrzeżenia do rozwiązań projektowych.

Rozmawiano także o komunikacji międzygminnej w powiecie. Powiat przygotował już plan transportowy oraz wymaganą dokumentację. Planowo pierwsza linia kursować będzie na trasie Żory-Pszczyna. Samorządowcy omówili wstępne rozwiązania organizacyjne. - Prowadzenie komunikacji nie jest tylko kwestią powiatu. Kluczem do sukcesu tego całego systemu, na którym zyskają mieszkańcy całego powiatu, jest włączenie się w to wszystkich samorządów - podkreślał starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Ważnym punktem spotkania było omówienie harmonogramu prac na drogach, realizowanego przy współpracy powiatu z gminami. Z kolei Piotr Bańczyk oraz Justyna Tulaja przedstawili zasady działalności Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych zachęcając samorządy do współpracy.

Omówiono także akcję "Powiat pszczyński-bezpieczne miejsce", która w tym roku została poszerzona o zajęcia edukacyjne dla uczniów klas pierwszych i drugich. Dzieci z sześciu gmin będą mogły wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez pszczyńskich policjantów i strażaków dotyczących m.in. zasad udzielania pierwszej pomocy oraz skorzystać z mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Podczas spotkania ustalono wstępne terminy dla poszczególnych gmin. Samorządowcy poruszyli także kwestię szpitala w Pszczynie.

Podczas konwentu włodarze zapoznali się ze statystykami dotyczącymi funkcjonowania w powiecie pszczyńskim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszystkie gminy zadeklarowały chęć kontynuowania udziału w projekcie. Spotkanie było też okazją do poruszenia tematu zamknięcia kopalni KWK Krupiński i ewentualnych konsekwencji społecznych.

ab, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.