pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 20 maja 2016
  • 27 maja 2016
  • wyświetleń: 7737

Burmistrz chce zjednoczyć śląskie gminy w walce o czyste powietrze

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol w czwartek na sesji przedstawił projekt uchwały intencyjnej, która ma pomóc w zjednoczeniu się gmin województwa śląskiego, które zostały uwzględnione w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącym zanieczyszczonego powietrza. Uchwała zyskała aprobatę radnych i pozwala burmistrzowi na dalsze działanie w tej kwestii.

Reklama

pszczyna, smog, dym, lotnicze
Raport WHO pokazał jak wielkim problemem wielu polskich miast jest zanieczyszczenie powietrza. · fot. pless.pl


- 13 maja, w piątek ukazał się raport WHO, który pokazał jak bardzo województwo śląskie i miasta tego województwa są zanieczyszczone pod kątem powietrza. Raport, do którego trudno nam się odnieść dzisiaj, ponieważ nie znamy metodologii tego raportu, przyjął pewne założenia, wkładając do jednego worka wszystkie gminy, miasta z terenu całego województwa śląskiego - rozpoczął przemówienie burmistrz Dariusz Skrobol. - Osobiście uważam, że raport ten jest niezmiernie potrzebny, ale również niezmiernie krzywdzący dla takiej gminy jak gmina Pszczyna. Wizerunkowo ogromnie na tym straciliśmy. Lata pracy, które zostały poświęcone ku temu, żeby pokazać Pszczynę jako zieloną perłę Śląska jednym raportem zostały zniweczone do zera - mówił.

Jak tłumaczył, raport WHO przyjął miedzy innymi poziom pyłu zawieszonego PM 2.5. Natomiast w przypadku gminy Pszczyna stacja, która mierzy zanieczyszczenie mierzy pył PM10. Jest ona zlokalizowana na budynku dawnego Ekonomika w centrum miasta. - Dane, które zostają z niej odczytane, otrzymujemy dopiero po dwóch tygodniach. Nie jest ona w pełni zmechanizowana i skomputeryzowana. Dane, które są pobierane są na tyle nierzetelne, że jeżeli te z okresu zimowego, jesiennego, pory nocnej
są całkowicie inne w stosunku do tego jakie są w okresie letnim i w ciągu dnia
- tłumaczył.

Burmistrz zapowiedział, że przeanalizuje raport bardzo wnikliwie i przeanalizujemy to jaki jest poziom zanieczyszczenia powietrza w Pszczynie. - Nie ukrywam, że ten poziom jest wysoki i mamy z tym problem. Ale nie jest to tylko problem gminy Pszczyna, to problem całego regionu, całego województwa. To problem, który sięga swoim źródłem do decyzji na poziomie rządu, marszałka, województwa i samorządu - wyjaśniał.

- Dzisiaj lokalizacja Pszczyny u zbiegu Bramy Morawskiej, gdzie większość zanieczyszczeń do nas wpada ze strony Republiki Czeskiej, dużych zakładów zlokalizowanych wokół Pszczyny - to jedna z przyczyn. Druga przyczyna to 40 tysięcy samochodów, które w ciągu doby DK-1 przejeżdża przez miasto. Te samochody zatrzymują się na czterech światłach, tworząc potężny korek - wymieniał. - Trzeci problem, który jest najważniejszym problemem, to prawne dopuszczenie do możliwości spalania najniższej jakości węgla, mułu i miału. Dopóki na tym poziomie nie będzie decyzji o zakazie palenia tym rodzajem opału, to zawsze będziemy stawać przed dylematem: z jednej strony ekologia, z drugiej ekonomia. Jak powiedzieć mieszkańcom, że mają dzisiaj nie palić tego typu opałem, jeśli on jest prawnie dopuszczony, jeśli faktycznie nie mają środków finansowych na to, żeby zakupić węgiel za 700 czy 800 złotych za tonę, kiedy mogą zakupić miał za 250 lub 300 złotych? - pytał i po chwili zaapelował do mieszkańców Pszczyny i okolic, aby nie palić w piecach wszystkiego.

Burmistrz Dariusz Skrobol, sesja, rada miejska
Burmistrz Dariusz Skrobol przedstawia radnym uchwałę w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza. · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Po chwili burmistrz wrócił do opisywania uchwały intencyjnej. - Ta uchwała pokazuje w punktach te elementy działalności rządu i województwa, które są niezbędne, abyśmy wspólnie zawalczyli o to, aby nasze powietrze było czystsze i bezpieczniejsze - uzasadniał.

Tłumaczył, że już dziś Pszczyna ma jeden z najlepiej rozwiniętych systemów segregacji śmieci. - Nie ma drugiej takiej gminy, która segreguje w ten sposób. Wywozimy odpady komunalne zarówno zmieszane i segregowane dwukrotnie w miesiącu jest to ewenement. Pozostałe gminy wywożą raz, rzadko się zdarza, że dwa i wtedy wywożą tylko odpady zmieszane - bronił naszej miejscowości.

- Wszystkie budynki, które są administrowane przez Urząd Miasta, szkoły, budynki użyteczności publicznej - wszystkie mają kotłownie gazowe. Nie ma ani jednego budynku, który jest ogrzewany jakimkolwiek innym opałem - przedstawiał sytuację w Pszczynie. - Wiele lat temu decyzją ówczesnej rady i burmistrza podjęliśmy decyzje o likwidacji jednej z największych kotłowni, która ogrzewała osiedla Piastów i Siedlice. Dzisiaj są tam cztery nowoczesne kotłownie gazowe. Ponad 10 tysięcy osób jest ogrzewanych gazem; pozostaje wyłącznie problem związany z gospodarstwami domowymi. Ale i tutaj też znaleźliśmy rozwiązanie. Wiele lat temu wprowadziliśmy wymianę pieców, na groszek ekologicznych. Osiemset pieców zostało wymienionych w całej gminie.

- Jak widać, wszystkie te działania nie przyniosły pozytywnego efektu, bo dalej zanieczyszczenie powietrza na terenie gminy jest znaczne. Pytanie: czy na pewno pochodzi od naszych zaniedbań, braku naszych działań? Dzisiaj nie mamy żadnego wsparcia, ani NFOŚiGW i WFOŚiGW, na poziomie budżetu województwa śląskiego. Nie ma żadnych programów programów, które moglibyśmy wykorzystać na poziomie ministerstwa ochrony środowiska. Zostaliśmy sami z problemem, nie tylko my, wszystkie gminy województwa śląskiego, które leżą w tej części południowej Polski, która siłą rzeczy ze względu na swój industrialny charakter jest zanieczyszczona - ukazywał sytuację Dariusz Skrobol.

Jeszcze przed głosowaniem radni pytali czy istnieją sposoby, aby nobilitować osoby ogrzewające gospodarstwa gazem na przykład niższą stawką podatku od nieruchomości. - Nie ma prawnie takiej możliwości - powiedział już po sesji w rozmowie z naszą redakcją burmistrz Pszczyny.

Po krótkiej dyskusji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza. Jej treść i główne założenia przedstawiamy poniżej.

Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 34 ust. 2 Statutu Gminy Pszczyna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 752/02 Rady Miejskiej w Pszczynie z 4 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 5783 z 13 listopada 2014 r.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Mając na celu poprawę jakości powietrza zwracamy się z apelem do władz administracji państwowej oraz Marszałka Województwa Śląskiego o podjęcie systemowych działań oraz wsparcie gmin narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza poprzez:
1) wprowadzenie standaryzacji jakości paliw stałych wraz z oceną ich przydatności do zastosowania w kotłach o małej mocy;
2) objęcie systemem nadzoru rynku paliw stałych;
3) wprowadzenie standardów emisyjnych dla kotłów małej mocy używanych w gospodarstwach
4) wprowadzenie centralnych mechanizmów osłonowych dla gospodarstw domowych, które w związku ze standaryzacją jakości paliw (przede wszystkim węgla) mogą zostać dotknięte
5) przyspieszenie przez Sejmik Województwa Śląskiego prac nad uchwałą określającą wymagania emisyjne wobec instalacji domowych na terenie Województwa Śląskiego;
6) wsparcie finansowe dla gmin w celu utworzenia systemu stacji automatycznego pomiaru stanu
7) wprowadzenie stałego monitoringu umożliwiającego działanie systemu ostrzegania
8) opracowanie i finansowe wsparcie kompleksowego programu termomodernizacji oraz programu modernizacji systemów grzewczych w gospodarstwach domowych.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Pszczyny do przekazania uchwały: Prezydentowi RP, Premier RP, Ministrowi Środowiska, Ministrowi Energii, Posłom na Sejm RP i Senatorom RP z terenu Województwa Śląskiego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 32 miastom wyszczególnionym w raporcie z bazy danych WHO z maja 2016 r. o jakości powietrza.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie na stronie internetowej

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powstał już specjalny film, w którym burmistrz Dariusz Skrobol zapowiada, że będzie apelował wspólnie z innymi samorządowcami do wojewódzkich i ogólnopolskich instytucji o dodatkowe środki na ten cel.new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.