Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 16 kwietnia 2016
  • 28 kwietnia 2016
  • wyświetleń: 2701

Trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego

Za nami:

Starostwo Powiatowe w Pszczynie przedstawiło do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023. Każdy z zainteresowanych może zgłosić swoje uwagi i sugestie do 29 kwietnia.

- Wśród głównych czynników determinujących sprawne i skuteczne zarządzanie każdą organizacją, w tym jednostką samorządu terytorialnego, jest odpowiednie planowanie strategiczne, którego jednym z kluczowych filarów jest z kolei posiadanie spójnego dokumentu wyznaczającego ramy lokalnej polityki rozwoju. Będąc tego świadomym władze powiatu pszczyńskiego podjęły decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023, której ostateczne przyjęcie przez Radę Powiatu pozwoli dostosować jego bieżącą politykę rozwoju do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących zarówno w samym powiecie, jak też jego bliższym i dalszym otoczeniu - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Dokument został wyłożony do konsultacji, tak aby każdy z zainteresowanych mógł zgłosić swoje uwagi i sugestie w zakresie jego poszczególnych zapisów. Należy je przedstawiać z wykorzystaniem "Formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023", przesyłając go e-mailem na skrzynkę: integracja@powiat.pszczyna.pl lub dostarczając pocztą tradycyjną bądź osobiście na adres: Starostwo Powiatowe ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, do 29 kwietnia.

Projekt dokumentu wyłożony jest również do publicznego wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.