Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 9 marca 2016
  • wyświetleń: 1278

Spotkanie starostów z województwa

Starosta Pszczyński, Paweł Sadza uczestniczył w pierwszym w tym roku posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, który odbył się w Łodygowicach (powiat żywiecki).

konwent starostów
fot. Powiat


Gospodarz konwentu starosta żywiecki, Andrzej Kalata przywitał przybyłych starostów i po prezentacji promocyjnego filmu o powiecie żywieckim przekazał prowadzenie przewodniczącemu konwentu, Andrzejowi Płonce - staroście bielskiemu.

Obecny na Konwencie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Stanisław Szwed zaprosił starostów do bieżącej współpracy, zadeklarował pomoc w zakresie rozwiązywania problemów zgłaszanych przez samorządy. Omówił kierunki prowadzonych prac sejmowych, a także aktualne zagadnienia w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także program 500+ w rodzinach zastępczych.

W konwencie wziął również udział I wicewojewoda śląski, Jan Chrząszcz, który omówił nadzór wojewody nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej oraz finansowanie zadań zleconych powiatom z zakresu administracji rządowej.

Konwent przyjął projekt wystąpienia do ministra zdrowia i prezesa NFZ w sprawie możliwości pozyskania środków z funduszu na realizację programów: przesiewowe badania usg piersi oraz program profilaktyki prostaty.

Konwent powiatów w Łodygowicach · fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Starosta żywiecki, Andrzej Kalata przedstawił stanowisko w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 grudnia 2010 r. o Publicznym Transporcie Zbiorowym w zakresie wprowadzenia wyłączności dla operatorów na liniach użyteczności publicznej ujętych w planie transportowym organizatora. Przedstawił również projekt wystąpienia do marszałka województwa śląskiego o wyjaśnienie kwestii wypłacenia rekompensaty z tytułu stosowania przez przewoźników ulg ustawowych na liniach wojewódzkich, międzywojewódzkich, dla których nie został sporządzony plan transportowy.

Konwent Powiatów Województwa Śląskiego wyraził również stanowisko w sprawie: propozycji zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmian ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.