pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 grudnia 2015
  • wyświetleń: 3368

Radni powiatowi przyjęli budżet

Dzisiaj radni powiatu pszczyńskiego większością głosów przyjęli budżet powiatu pszczyńskiego na 2016 rok. Plan zakłada dochody powiatu pszczyńskiego w wysokości 87.390.878 złotych oraz wydatki w kwocie 86.034.300 złotych. Na inwestycje zostanie przeznaczona suma 8.835.700 złotych.

Marek Dutkowski, skarbnik, powiat
Marek Dutkowski przedstawił najważniejsze założenia budżetu na 2016 rok. · fot. Powiat


Największą część przyszłorocznych dochodów będą stanowić środki pozyskane z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych - 27,4 mln złotych. 27,1 mln zł to z kolei subwencja na zadania oświatowe (zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów w 2016 r.).

Najwięcej pieniędzy w 2016 roku zostanie przeznaczonych na zadania związane z oświatą i wychowaniem. Na ten cel radni zarezerwowali środki w wysokości ponad 26 milionów złotych. Na drogi powiatowe w kolejnych 12 miesiącach ma zostać przekazana kwota 11.365.926 złotych. Niespełna 13% wszystkich wydatków to działania związane z administracją publiczną. 10 milionów trafi na cele związane z pomocą społeczną, m.in.: rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowacze i domy pomocy społecznej. 8.835.700 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

Jak zaznaczył skarbnik Marek Dutkowski, głównymi planowanymi zadaniami przyszłorocznego budżetu będą:
  • poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801, zadanie dofinansowane ze środków gminy Pawłowice oraz budżetu państwa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej"
  • poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i Chopina w Pszczynie, zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej"
  • wykonanie projektu Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


rada powiatu, radni, sesja, głosowanie
Radni przegłosowali projekt przyszłorocznego budżetu. · fot. Powiat


- W roku 2016 po stronie przychodów planujemy kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 300.000 zł. Po stronie rozchodów planujemy spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.656.578 zł, a zatem zadłużenie Powiatu na koniec 2016 roku zostanie obniżone o 1.356.578 zł - opisywał plan przyszłorocznego budżetu skarbnik powiatu.

Jak dodał, powiat nie zapomina także o pozostałych do spłaty zobowiązaniach SP ZOZ-u. - Będziemy czynić starania, by z nadwyżki z 2015 roku spłacić kolejną część zadłużenia - zapowiedział Marek Dutkowski.

Projekt budżetu został przez radnych powiatowych przyjęty większością głosów: przy 21 głosach "za" i jednym głosie "wstrzymującym się".

Paweł Sadza, starosta, rada powiatu, sesja
Starosta Paweł Sadza podziękował radnym za przyjęcie uchwały na rok 2016. · fot. Powiat


- Dziękuję za prace na komisjach, wskazówki, dziękuję za dzisiejsze głosowanie. To był trudniejszy niż do tej pory budżet, bo ze zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami niż to było w latach poprzednich - mówił starosta pszczyński, Paweł Sadza, dziękując radnym, skarbnikowi oraz kierownikom i naczelnikom za pracę przy przygotowaniu budżetu na przyszły rok.

new / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.