pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 13 grudnia 2015
 • wyświetleń: 9582

Bezpłatna pomoc prawna w Pszczynie

1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W Pszczynie takie porady udzielane będą w lokalu przy ul. 3 Maja 15 - pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie.

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 • Poniedziałek: od godz. 12.00 do 16.00
 • Wtorek: od godziny 8.00 do 12.00
 • Środa: od godz. 14.00 do 18.00
 • Czwartek: od godz. 8.00 do 12.00
 • Piątek: od godz. 8.00 do 12.00


W ustawie dokładnie określona została grupa osób, którym przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz jakiego zakresu ma dotyczyć. Porady będą udzielane:
 • osobie fizycznej, która w okresie roku 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osobie posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • weteranom posiadającym ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego
 • osobom, które nie ukończyły 26 lat
 • osobom, które ukończyły 65 lat
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty


Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Koniecznym jest również przedstawienie oryginału o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, przedłożenia Karty Dużej Rodziny, zaświadczenie weterana bądź kombatanta, wylegitymowanie się dowodem osobistym. Osoba uprawniona musi oświadczyć, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności uprawniających do bezpłatnej porady prawnej.

Bezpłatne porady prawne dotyczą zagadnień takich jak:
 • udzielenie informacji osobie uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach wymienionych powyżej (nie dotyczy to pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym i sądowym lub pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym
 • sporządzenie projektu pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym.


W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy.

BM / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.