pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 26 kwietnia 2015
 • wyświetleń: 8923

Lista przedwojennych policjantów

Stanisław Dragon z Pszczyny sporządził listę policjantów, którzy służyli przed wojną w powiecie pszczyńskim, zostali wywiezieni do obozu w Ostaszkowie, zginęli w Twerze, zamordowani przez NKWD. Spoczywają w Miednoje. Pszczynianin wyszukał te nazwiska wśród ponad 6 tysięcy biogramów zebranych w obszernej Księdze Cmentarnej Miednoje. Listę opublikował Tygodnik Echo.

Stanisław Dragon
Stanisław Dragon · fot. Renata Botor / Tygodnik Echo


W Miednoje spoczął ojciec pana Stanisława - Jan Dragon. Jego historię opisaliśmy pięć lat temu ("Echo" nr 16 z 21.04.2010). Wtedy też pan Stanisław udostępnił nam sporządzoną przez siebie listę policjantów, którzy służyli w powiecie pszczyńskim i - jak Jan Dragon - zostali wywiezieni oraz zamordowani przez NKWD. Stanisław Dragon wyszukał biogramy policjantów w Księdze Cmentarnej Miednoje. To ogromna praca. Marzeniem Stanisława Dragona jest upamiętnienie tych ludzi, np. tablicą przy budynku policji.Póki co, choć minęło pięć lat, ciągle pozostaje to w sferze marzeń.


Policjanci Policji Województwa Śląskiego (PWŚl.) pełniący służbę w powiecie pszczyńskim w granicach sprzed 1939 r. - jeńcy obozu w Ostaszkowie, spoczywający w Miednoje:

 • Józef Arendarczyk, ur. w 1891 r. w Łaziskach Górnych, od XI 1929 do VIII 1939 komendant posterunku w Kostuchnie, następnie w Mysłowicach.
 • Józef Bobrowski, ur. 1896 w Bytomiu. W Policji Górnego Śląska od 1920, do końca 1922 na posterunku Mizerów, potem w Królewskiej Hucie i Chorzowie.
 • Florian Borucki, ur. 1888 r., od 1933 na posterunku w Lędzinach (tam we IX 1939).
 • Stanisław Brol, ur. 1894 w Babienicach, od 1937 na posterunku Piotrowice (tam IX 1939).
 • Antoni Busz, ur. 1897 w miejscowości Magdalenki, od XII 1936 zastępca komendanta post. Łaziska Średnie, od XII 1938 komendant post. Wisła Wielka.
 • Fryderyk Chrobok, ur. w Suchej Górnej, do 1925 w Michałkowicach, do 1929 w Siemianowicach, do III 1936 w Nowej Wsi, do XII 1938 na Posterunku Oficerskim w Pszczynie, potem w pow. frysztackim.
 • Franciszek Cofała, ur. 1896, w PWŚl od 1922, początkowo pełnił służbę w powiecie rybnickim, potem przez wiele lat w pow. pszczyńskim - we IX 1939 w KP w Pszczynie.
 • Jan Dłubis, ur. 1892 w Chełmie Śl., w PWŚl. od 1922, początkowo służył na posterunku Wola (do VIII 1923) i Stara Wieś, potem w pow. rybnickim i katowickim, w XII 1938 delegowany na Zaolzie.
 • Szczepan Donotek, ur. 1886, służbę pełnił w więzieniu w Pszczynie.
 • Jan Dragon, ur. 1896 r. w Wojciechowie koło Olesna Śląskiego, uczestnik trzech powstań śląskich; od 1 VI 1919 do 12 VI 1920 w armii gen. Hallera; w PGŚl od 8 IX 1920 do 25 VI 1922, a następnie w PWŚl. Pełnił służbę na posterunku Mokre, a potem: Miedźna, Woszczyce, od 3 IV 1931 w Pszczynie, w VII 1939 r. przeniesiony do Woszczyc.
 • Stanisław Fryc, ur. 1886 w Siennej, od VI 1922 w KP w Pszczynie, potem w Bielsku (do VI 1923), potem w Drogomyślu i Kostuchnie, skąd w VII 1939 przeniesiony do Mizerowa.
 • Józef Frysz, ur. 1899 w Krzyżowicach, do PWŚl. przyjęty w 1922 z przydziałem do KP w Pszczynie, potem w Królewskiej Hucie, Mizerowie (do XI 1923), Starym Bieruniu (do XII 1927), Mikołowie (do VI 1936), a potem na stanowisku komendanta post. w Tychach (tam we IX 1939).
 • Franciszek Gnyp, ur. 1897 w Suchym Borze, w PWŚl od 1922, do V 1939 r. na Posterunku Oficerskim w Pszczynie, potem komendant w Bieruniu Nowym.
 • Paweł Gracka, ur. 1885, do II 1935 w komisariacie w Siemianowicach, potem na Post. Ofic. w Pszczynie.
 • Józef Halemba, ur. 1907, od 1934 na post. w Wyrach.
 • Piotr Jędrecki, ur. 1898 w Biskupcu, od V 1939 na post. Mikołów.
 • Alojzy Karnafel, ur. 1900, we IX 1939 na post. w Kosztowach.
 • Grzegorz Klimek, ur.1894 w Czarkowie, do VII 1934 w komisariacie w Katowicach, skąd przeniesiony na post. ofic. w Pszczynie, następnie w Mikołowie. Od VI 1939 na post. w Goczałkowicach.
 • Jerzy Koloń, ur. 1897 w Kryrach, w PWŚl. od 1922 z przydziałem do KP w Pszczynie, do XII 1938 w Bielsku, potem we Frysztacie.
 • Filip Kołodziejczyk, ur. 1898 w Adamowicach, od 1930 do V 1933 komendant Post. Ofic. w Pszczynie.
 • Paweł Kopyto, ur. 1909 w Jastrzębiu Zdroju, 1934‑1937 w Łaziskach Górnych, potem w Murckach (do X 1937) i Pawłowicach (do III 1939), potem w pow. frysztackim.
 • Jan Kożusznik, ur. 1896 w Błędowicach, 1928‑1933 w Wyrach, do 1936 w Mizerowie.
 • Jan Konig, ur. 1893 w Jasienicy, co najmniej od 1931 w pow. pszczyńskim, m.in. w Golasowicach
 • Jan Kubala, ur. 1896 w Hermanicach, 1929‑1938 w Kostuchnie, potem na Zaolziu.
 • Wojciech Kuta, ur. 1898 w Żukowicach Nowych, na post. w Mizerowie, od 1934 w Pawłowicach Śl. (tam we IX 1939).
 • Józef Kycia, ur. 1902, w latach 1925‑28 na post. w Wiśle Wielkiej, potem w pow. cieszyńskim.
 • Michał Latusek, ur. 1890 w Wygorzelach, na post. w Lędzinach, od 1927 r. w Bieruniu Starym (tam
 • we IX 1939).
 • Jan Leszczyna, ur. 1888 w Twardawych, do 1926 na post. w Mokrem, do 1927 w Mikołowie.
 • Konrad Macioszek, ur. 1896 w Radoni, 1933‑35 w Kosztowach, do IX 1939 komendant w Łaziskach Górnych.
 • Józef Marciniak, ur. 1897 w Pietrkowicach, od 1927 na Post. Ofic. w Mikołowie (tam we IX 1939).
 • Artur Mendrala, ur. 1891 w Jaworznie, od 1929 na post. w Bieruniu Starym, od 1938 r. w Bielsku.
 • Maksymilian Michalski, ur. 1893 w Bańgowie, 1930‑31 Łaziska Śr., do IV 1933 Łaziska Górne, do VIII 1933 Miedźna, potem Woszczyce i Chełm.
 • Franciszek Miczek, ur. 1900 w Miedźnej, 1938-VIII 1939 na post. w Kosztowach, potem w Kostuchnej.
 • Leopold Miczek, ur. 1916 w Łyżbicach, od XII 1938 na post. w Pawłowicach (tam we IX 1939).
 • Rudolf Miozga, u r. 1898, od 1937 r. na post. w Orzeszu (tam IX 1939).
 • Maksymilian Moskwa, ur. 1896, od XII 1935 r. w Kostuchnej, we IX 1939 w Rybniku.
 • Jerzy Mozler, u r. 1 911, służył w komisariacie w Mizerowie (do X 1932), potem m.in. w Katowicach.
 • Stefan Musiedlak, ur. 1913 w Hamm, w V 1939 przydzielony na post. w Wyrach.
 • Ludwik Nierostek, ur. 1910 w Żywocinach, od XII 1938 w Wiśle Wielkiej.
 • Stanisław Nowak, ur. 1900 w Sielpiji Wielkiej, od VIII 1939 w Mikołowie.
 • Jan Pająk, ur. 1894, w 1923 r. na post. w Bieruniu Starym.
 • Wilhelm Pająk, ur. 1891 w Łaziskach Śr., w PWŚl. od 1922 - w Wyrach, potem w pow. świętochłowickim i w 1939 r. znów w Wyrach.
 • Franciszek Pawłowski, ur. 1899, w 1938 r. w Wyrach, Mizerowie, potem na Zaolziu i pow. rybnickim.
 • Walenty Piekorz, ur. 1893 w Świerczyńcu, do V 1928 służył w Pszczynie, do 1931 w Królewskiej Hucie. Franciszek Pierchała, ur. 1897 w Kamieniu, w 1939 na post. Pawłowice.
 • Karol Pietrykowski, ur. 1898 w Mysłowicach, w 1922 na post. w Miedźnej.
 • Dominik Pietrzyk, ur. 1909, od XII 1938 na post. Świerczyniec, potem w Katowicach.
 • Józef Pillich, ur. 1894 w Pierścu, od 1924 w Żorach, Pszczynie, Mikołowie, Rybniku, Katowicach, od 1938 we Frysztacie.
 • Klemens Plewnia, ur. 1896 w Miedźnej, od I 1921 w pol. policji plebiscytowej, w PWŚl. od 1922, służbę pełnił na post. w Woszczycach (do III 1927), w Mizerowie (do IV 1933) i ponownie w Woszczycach.
 • Paweł Płachetka, ur. 1893 w Jaroszowicach, do kon. VII 1922 w Pszczynie, potem w Orzeszu, Mikołowie (do 1929), Goczałkowicach (do IX 1933), na post. w Miedźnej jako komendant, a we IX 1939 komendantem post. w Goczałkowicach.
 • Jan Pukała, ur. 1897 w Siemianowicach, od 1927 na post. w Piotrowicach, od VIII 1938 na post. w Tychach.
 • Karol Rossa, ur. 1900 w Katowicach, w 1934 w Mizerowie, potem w Pawłowicach (do 1938).
 • Józef Santarius, ur. 1886, w latach 1937‑38 na post. w Mikołowie.
 • Franciszek Simka, ur. 1896, w PWŚl od 1922, do I 1935 w KP w Pszczynie, potem na post. w Goczałkowicach (do VIII 1939), następnie w Siemianowicach.
 • Waldemar Skarski, ur. 1912, od VII 1939 w KP Pszczyna.
 • Erwin Skowronek, u r. 1909 w Nowych Hajdukach, od V 1939 na post. w Wyrach.
 • Alojzy Sławik, ur. 1900, w PWŚl od 1928, do II 1929 w komisariacie w Pszczynie.
 • Franciszek Streibel, ur. 1894 w Mikołowie, do VIII 1923 na post. Pawłowice, potem w Mysłowicach.
 • Jan Studnicz, ur. 1890, do 1923 komendant w Bieruniu Nowym, do 1928 w Mysłowicach, ponownie w Bieruniu Nowym, w 1931 w Pszczynie, od 1937 w pow. świętochłowickim i w Chorzowie.
 • Józef Szarowicz, ur. 1898 w Parnicy, w PWŚl. od 1923, do XII 1932 na post. w Goczałkowicach, potem w Żorach.
 • Karol Szarzec, ur. 1914 w Suchej Średniej, w PWŚl. od kon. 1938, m .in. w Mysłowicach i Mikołowie.
 • Teofil Szczęsny, ur. 1895 w Marklowicach, od VII 1939 komendant post. w Pawłowicach.
 • Walenty Szromczyk, ur. 1895 w Woli, od poł. 1939 na post. ofic. w Pszczynie (tam we IX 1939).
 • Izydor Szuła, ur. 1897 w Pielgrzymowicach, w 1939 komendant post. w Imielinie.
 • Józef Szymała, ur. 1898 w Dąbrówce, w 1923 na post. w Pszczynie.
 • Józef Świerkot, ur. 1898 w Starej Wsi, we IX 1939 komendant post. ofic. w Mikołowie.
 • Jan Tetla, ur. 1898 w Studzionce, w PWŚl. od 1922, do I 1931 komendant post. w Lędzinach, potem w Mikołowie, a następnie komendant w Łaziskach Śr. (tam we IX 1939).
 • Klemens Ucher, ur. 1894, 1937‑39 w Golasowicach, mianowany komendantem post. w Miedźnej (tam we IX 1939).
 • Jan Urbańczyk, ur. 1896 w Cielmicach, w pow. rybnickim, a potem pszczyńskim: do I 1934 w Pawłowicach, do I 1935 w Goczałkowicach, przeniesiony na Post. Ofic. w Pszczynie i tam we IX 1939.
 • Jan Wajchert, ur. 1916, w V 1939 skierowany do Mikołowa.
 • Ignacy Walkowiak, ur. 1898 w Lubiatowie, w PWSl. od 1925, do XI 1926 w Kobiórze, do II 1939 w Pawłowicach, potem w pow. frysztackim.
 • Teofil Wawrzyniak, ur. 1894 w Knurowie, do VI 1923 w Goczałkowicach, do I 1924 w Miedźnej, potem w pow. rybnickim i znów w Goczałkowicach (do X 1925).
 • Wiktor Wawrzyńczyk, ur. 1913 w Niedobczycach, w V 1939 skierowany na Post. Ofic. w Pszczynie, gdzie służył we IX 1939.
 • Rudolf Węglorz, w 1923 pełnił służbę na post. w Mikołowie.
 • Julian Woźniak, ur. 1901 w Zielonczynie, po 1937 na Post. Ofic. w Pszczynie.
 • Franciszek Wróbel, ur. 1901 w Łące, do1926 w Królewskiej Hucie, potem w Katowicach i w Orzeszu, od 1934 na post. Murcki, w 1939 w Jaworzu Dolnym.
 • Stanisław Wyleżuch, ur. 1895 w Suszcu, do XI 1926 w pow. bielskim, do III 1928 jako komendant post. w Miedźnej, potem w Orzeszu, skąd w 1934 przeniesiony do Bańgowa, a w 1936 do Szopienic.


Policjanci urodzeni w Pszczynie i okolicach, służący poza powiatem pszczyńskim, pochowani w Miednoje:

 • Jarosław Kempny, ur. 1912 w Porębie, w PWŚl. od VI 1938, służył w pow. frysztackim, początkowo w Boguminie Nowym, od IV 1939 w Rychwałdzie.
 • Jerzy Kędzior, ur. 1895 w Piasku, w PWŚl. od 1922, służył w pow. świętochłowickim i lublinieckim.
 • Paweł Pachół, ur. 1886 w Brzeźcach, w PWŚl. od 1922, służył w pow. rybnickim, w Boguszowicach, Chwałowicach, Radlinie, Niedobczycach.
 • Ludwik Szafron, ur. 1900 w Studzienicach, w PWŚl. od 1927 r., służył w pow. rybnickim na post. w Czerwionce, a w 1938 w Paniówkach.
 • Franciszek Szymkowiak, ur. 1894 w Górze, w PWŚl. od 1922, służył w Katowicach i pow. katowickim.


oprac. na podst. notatek Stanisława Dragona z Księgi Cmentarnej Miednoje

Renata Botor / Tygodnik Echo

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.