pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 5 kwietnia 2015
  • 17 kwietnia 2015
  • wyświetleń: 4450

Konferencja poświęcona K. Miarce

Blisko 150 osób wzięło udział w konferencji poświęconej Karolowi Miarce, działaczowi kulturalno-oświatowemu i społecznemu, mieszkańcowi Pielgrzymowic.

Konferencja o Karolu Miarce - 14.04.2015


14 kwietnia w ramach obchodów "Roku Karola Miarki na terenie powiatu pszczyńskiego" w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyła się konferencja popularno - naukowa: "Karol Miarka - działacz zasłużony dla Śląska. W 190 rocznicę urodzin Karola Miarki".

Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane w ramach Roku Karola Miarki na terenie powiatu pszczyńskiego. Samorządowcy chcą w ten sposób uczcić pamięć i dokonania Karola Miarki, urodzonego w Pielgrzymowicach nauczyciela, pisarza, publicysty i drukarza.

Wicestarosta Krystian Szostak podkreśla, że Karol Miarka należy do czołowych postaci odrodzenia narodowego na Śląsku. I może być dla nas świetnym wzorcem. - Ocieramy się w okresie wolności po przemianach społeczno-politycznych w latach 90. ub. wieku o jakiś wielki świat. Przed nami stoi otworem globalna wioska, napływ informacji sprawia, że nie zawsze potrafimy sobie poradzić z wyborem odpowiednich wzorców. A mamy wzorce świetne - pragmatycznego, pozytywistycznego nauczyciela z Pielgrzymowic, który metodyczną pracą organiczną doprowadził do odrodzenia narodowego i rozbudzenia świadomości propolskiej. Jego zasługi na tym polu są nie do przecenienia - podkreśla Krystian Szostak.

Dr Danuta Kocurek z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radna powiatowa oraz inicjatorka konferencji przybliżyła sylwetkę Karola Miarki, podkreślała, że był on nauczycielem, pisarzem, publicystą, wydawcą, drukarzem, działaczem polityczno-oświatowym oraz organistą. Za swoją działalność był prześladowany i kilkakrotnie więziony.

Aleksander Spyra
, kustosz Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie mówił o działalności drukarskiej Karola Miarki. Zamieszczał on m.in. swoje utwory w "Gwiazdce Cieszyńskiej", redagował czasopismo "Zwiastun Górnośląski", a w latach 1969-1880 wydawał "Katolika" - jedno z ważniejszych pism walczących o polskość ludu śląskiego.

Justyna Pisek oraz Cezary Waluszko z pszczyńskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach, omówili spuściznę literacką Karola Miarki, natomiast Maria Szostak, radna Rady Miejskiej w Pszczynie, nauczycielka historii mówiła o przesłaniu Karola Miarki dla współczesnej edukacji.

Prelegentami byli również Adrzej Pilis, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach oraz Małgorzata Kiełkowska, która omówiła działalność Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Karola Miarki w Pielgrzymowicach.

Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć film "W kapsule czasu" przygotowany przez społeczność uczniowską Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach oraz wysłuchać występu zespołu "2 +3" z Pielgrzymowic.

Konferencji towarzyszyła także wystawa publikacji związanych z Karolem Miarką. Była to rzadka okazja do zobaczenia kroniki, którą pisał Karol Miarka, a ocalił Alfred Gumola z Pielgrzymowic. Jest ona dzisiaj własnością Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Można było także oglądać pozycje udostępnione przez Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, m.in. oryginalne wydania "Katolika" oraz poezyje Mickiewicza i Słowackiego, wydane w drukarni Karola Miarki, udostępnione przez Mariana Małeckiego ze Stowarzyszenia Pro Memoria. Kustoszem wystawy oraz inicjatorką Roku Karola Miarki w naszym powiecie była wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, Agata Tucka-Marek.

W konferencji wzięło udział blisko 150 osób. Byli to głównie nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu powiatu pszczyńskiego oraz samorządowcy.

Patronat naukowy nad konferencją objęli: Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Prodziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego Dr Katarzyna Marcol, Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego Dr hab. Urszula Szuścik.

Partnerami konferencji byli: Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki w Pielgrzymowicach i Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.

new / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.