pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 26 marca 2015
  • wyświetleń: 7052

Dom pobytu dziennego dla seniorów?

Radny Marcin Germanek zaproponował na ostatniej sesji Rady Gminy Miedźna (24 marca), by w niezagospodarowanych pomieszczeniach po byłej przychodni zdrowia w Woli zorganizować "dom pobytu dziennego dla seniorów". Bo nie brakuje w gminie osób w wieku 60+.

Reklama

Marcin Gemarek, Rada Gminy Miedźna, radny
Radny Marcin Germanek na sesji RG Miedźna - 24.03.2015 · fot. (reb) / pless.pl


Radny znalazł program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z którego można byłoby skorzystać przy organizowaniu i prowadzeniu domu w wolnych pomieszczeniach komunalnych. Jak mówił, społeczeństwo się starzeje, seniorów nie brakuje. W domu dziennego pobytu mogliby się spotkać, porozmawiać, spędzić czas. Dom - zgodnie z wymaganiami programu - powinien działać od poniedziałku do piątku, co najmniej osiem godzin dziennie, z jedną osobą zatrudnioną (na 15 seniorów) plus np. pielęgniarka. Radny wyszukał projekty, z których można byłoby starać się o dofinansowanie 20-procentowego wkładu własnego gminy dla tego przedsięwzięcia. Pokazał też zdjęcia z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, które jest aktywne w polityce senioralnej i którego wolontariusze - jak można było zrozumieć - też mogliby pomóc w Woli.

Pomysł Marcina Germanka pochwalił radny Marek Mucha. Jak mówił, przez ostatnie 25 lat wszystkie rady (osiedlowe i gminne) zajmowały się wyłącznie dziećmi i młodzieżą (szkoły, przedszkola), nie brano pod uwagę ludzi starszych, których jednak - co trzeba zauważyć - przybywa.

Małgorzata Antos zwróciła jednak uwagę na coraz dłuższe kolejki do lekarzy i jej zdaniem należałoby się bardziej zastanowić nad dodatkowym ośrodkiem zdrowia w gminie. Na spotkania seniorów (coś na kształt uniwersytetów trzeciego wieku) można by wykorzystać np. remizy strażackie czy pomieszczenia przy domu kultury.

- Moje wystąpienie miało na celu zwrócenie uwagi na problem - wyjaśniał radny Germanek, dodając, że po prostu mógłby pomóc w pisaniu różnych projektów, wniosków itd.

Wójt Bogdan Taranowski zapewnił, że pomieszczeń, w których mogłoby się coś odbywać dla seniorów jest wystarczająco dużo w gminie. - Tylko żeby ci ludzie chcieli przyjść - można było usłyszeć. Jak dodał, jeśli będzie zainteresowanie spotkaniami itd., gmina może w tym zakresie działać - przez Gminny Ośrodek Kultury czy Ośrodek Pomocy Społecznej.

(reb) / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.