pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 12 marca 2015
  • wyświetleń: 1299

Komunikat Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie wydał komunikat w sprawie terminu składania zeznań podatku dochodowego od osób prawnych.

Do końca marca należy złożyć:
  • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok 2014 w formie elektronicznej (jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) - obowiązek przekazania zeznania CIT-8 w formie elektronicznej nie dotyczy podmiotów, które sporządziły informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2014r. za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonało biuro rachunkowe,
  • informację CIT-D, zeznanie CIT-8A, CIT-8B,
  • informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R).


Obowiązek składania elektronicznie większości deklaracji, informacji oraz zeznań podatkowych (w tym CIT-8, IFT-2 ) od 1 stycznia 2015 r. wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

W dokumentach składanych elektronicznie wymagany jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

new / pless.pl
źródło: Urząd Skarbowy w Pszczynie

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.