pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 5 marca 2015
  • wyświetleń: 3664

Z sołtysami o służbie zdrowia

W związku z licznymi pytaniami na zebraniach wiejskich w sprawie funkcjonowania niepublicznych przychodni zdrowia w pawłowickim Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie szefów niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w gminie z sołtysami i dyrektorami gminnych jednostek.

Gośćmi poniedziałkowego spotkania, 2 marca, w urzędzie byli: Bogusława Pisarek - Kryska NZOZ "REMEDIUM" Pawłowice Osiedle, Robert Jarosz ARTIMED Golasowice i Jerzy Pawełczyk NZOZ "Zdrowie" Pniówek, Pawłowice, Krzyżowice. Obecność szefów ośrodków zdrowia była podyktowana pytaniami, jakie mieszkańcy gminy kierowali do wójta (m. in. podczas zebrań wiejskich) dotyczącymi funkcjonowania opieki zdrowotnej w gminie.

sołtysowie
Spotkanie szefów niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w gminie z sołtysami i dyrektorami gminnych jednostek. · fot. UG Pawłowice


Jerzy Pawełczyk poinformował sołtysów, że pacjenci z Krzyżowic i Pawłowic, którzy skarżą się, że nie mogą skorzystać z porad lekarskich w godzinach pracy placówki, do godziny 18.00 mogą udać się do ośrodka zdrowia w Pniówku, gdzie otrzymają pomoc. Zaprzeczył również opiniom dotyczącym niedostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Winda i specjalne podjazdy umożliwiają dojazd chorych na rehabilitację. Problem nieprzystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych dotyczy jednak ośrodka w Goalsowicach, o czym wspomniał Robert Jarosz.

Dyrektorzy NZOZ-ów podkreślali, że opieka zdrowotna w gminie jest na dobrym poziomie, przede wszystkim z uwagi na fakt dostępności do różnego rodzaju badań (np. RTG) czy korzystania z usług specjalistów. Od dawna w gminie pojawia się również temat uruchomienia pogotowia, jednak szefowie NZOZ-ów nie mają na to wpływu. Bogusława Pisarek-Kryska przyznała, że jakiś czas temu pogotowie ratunkowe interesowało się tym tematem, ale nie był on kontynuowany.

sołtysowie
Spotkanie szefów niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających w gminie z sołtysami i dyrektorami gminnych jednostek. · fot. UG Pawłowice


Druga część spotkania przebiegała według comiesięcznego scenariusza. Wójt podsumował zakończony niedawno cykl zebrań wiejskich, poinformował sołtysów, że gmina w ramach racjonalnego gospodarowania energią chce wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego (m.in. montaż lamp energooszczędnych i opraw z redukcją mocy w godzinach nocnych), zachęcał do propagowania wśród mieszkańców tematu inicjatywy lokalnej oraz zapowiedział sukcesywną wymianę tablic ogłoszeniowych w sołectwach, które znajdą się w najbardziej uczęszczanych miejscach.

Sołtysi zapoznali się z przebiegiem prac w poszczególnych sołectwach, a następnie zgłaszali nowe wnioski i uwagi, wśród których znalazły się m. in.: wydłużenie chodnika przy placu zabaw nieopodal strażnicy w Jarząbkowicach, demontaż niestabilnej tablicy reklamowej przy DW 938 w Golasowicach, zwrócenie uwagi mieszkańców na umieszczanie numeru domu w widocznym miejscu, jak najszybsze zamkniecie przewiązki na DK 81 w Warszowicach w celu uniemożliwienia tirom zawracania w miejscach niedozwolonych, czy organizację w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej cyklicznych spotkań dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.