pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 2 marca 2015
  • wyświetleń: 5426

To będzie Rok Karola Miarki

Radni powiatowi zdecydowali o uczczeniu pamięci i dokonań Karola Miarki, urodzonego w Pielgrzymowicach nauczyciela, pisarza, publicysty i drukarza. Rok 2015 ogłoszono Rokiem Karola Miarki na terenie powiatu pszczyńskiego.

Karol Miarka
Karol Miarka · fot. Śląska Biblioteka Cyfrowa


Z wnioskiem o uhonorowanie wybitnego obywatela Ziemi Pszczyńskiej wystąpili radni z Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. Wniosek uzasadniali przypadającej w tym roku 190. rocznicę urodzin Karola Miarki. W roku 2015 jubileusz 70-lecia obchodzi również Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie.

Radni powiatowi na lutowej sesji przychylili się do wniosku komisji i ustanowili rok 2015 Rokiem Karola Miarki. W jego ramach odbędzie się szereg przedsięwzięć, w szczególności konkursów, konferencji, wystaw poświęconych pamięci tego wybitnego polskiego działacza społecznego na Górnym Śląsku.

Karol Miarka urodził się 22 października 1825 r. w Pielgrzymowicach. W 1846 r. ukończył niemieckie seminarium nauczycielskie w Głogówku, po czym został pomocnikiem nauczyciela w Lędzinach, uczył w Urbanowicach i Piotrowicach. W roku 1850 objął kierownictwo szkoły powszechnej (ludowej) w Pielgrzymowicach i był jej kierownikiem do 1869 r., tam też pełnił funkcję gminnego pisarza, rozjemcy podatkowego i organisty. Znaczący wpływ na świadomość polskości u Karola Miarki wywarł bp Bernard Bogedain - ówczesny Główny Inspektor Szkolnictwa na Górnym Śląsku.

Miarka, wychowywany w szkole niemieckiej, jako dojrzały człowiek postanowił poświęcić się krzewieniu polskości. Wśród nauczycieli wyróżniał się wiedzą, pogłębiając ją poprzez samokształcenie i doskonalenie się w języku polskim oraz zdolnościami pedagogicznymi i aktywnością społeczną. Zaczął publikować po polsku, współpracując z "Gwiazdką Cieszyńską".

W 1869 r. opuścił Pielgrzymowice, po czym związał się ze "Zwiastunem Górnośląskim", a w Królewskiej Hucie założył pismo "Katolik". W 1876 r. otworzył drukarnię w Mikołowie, gdzie wydawał tygodnik oświatowy "Monika" oraz dwutygodnik "Poradnik Gospodarczy".

Był ofiarnym społecznikiem i działaczem na rzecz odrodzenia polskości na Górnym Śląsku, autorem "Klemensowej Gorki", "Głosu wołającego na puszczy górnośląskiej". Spośród jego powieści na szczególną uwagę zasługują: "Szwedzi w Lędzinach" oraz "Petronella pustelnica z Góry św. Anny". Władze niemieckie wielokrotnie więziły i karały Miarkę za krzewienie polskości. Zmarł w Cieszynie w sierpniu 1882 r.

W Panteonie Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie, gdzie pochowano wielkiego Syna Ziemi Pszczyńskiej, wyryto znamienne słowa: "Mężowie wielkiej mocy i mądrością obdarzeni (EKKLI. 44.3.) Karol Miarka, niegięty obrońca i przewodnik ludu górnośląskiego, niestrudzony publicysta i wydawca pism, ur. 22.X.1825 w Pielgrzymowicach zmarł 15.VIII.1882 w Cieszynie".

new / pless.pl
źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.