pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 1 marca 2015
  • wyświetleń: 2415

Rozbudowują kanalizację w Kobiórze

Gmina Kobiór realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ołtuszewskiego, ul. Leśników i ul. Nad Zalewem. Realizowany projekt jest dofinansowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacją zadania zajmuje się firma HYDROGOP z Katowic, która zaoferowała wykonanie zlecenia za kwotę 1.484,000 zł brutto oraz 48-miesięczny okres gwarancji.

rozbudowa kanalizacji w Kobiórze
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ołtuszewskiego, ul. Leśników i ul. Nad Zalewem w Kobiórze. · fot. UG Kobiór


Należy podkreślić, że Kobiór, jako jedna z niewielu gmin wiejskich w kraju już w chwili obecnej uzyskała wskazany dyrektywami krajowymi stopień skanalizowania - 85% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej. Gmina zakłada, że do roku 2020 tzw. aglomeracja Kobiór będzie skanalizowana niemal w 100%. Determinacja samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji programów wodno-ściekowych zaowocowała uplasowaniem się Kobióra na 8. miejscu w ogólnopolskim rankingu dotyczącym wykorzystania środków unijnych na cele inwestycyjne w perspektywie finansowej 2007-2013, opublikowanym w czasopiśmie samorządowym "Wspólnota". Jest to wspólne osiągnięcie mieszkańców Kobióra, którzy wykazali się odpowiedzialną postawą i zaangażowaniem w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu za torami PKP w Kobiórze.

Podstawowymi założeniami obecnie realizowanego zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" jest budowa około 4,5 km sieci kanalizacyjnej w tym 717 mb sieci tłocznej wraz z pompownią w rejonie ul. Leśników. Planowany termin odbioru końcowego to 15 maja. Bardzo istotnym zobowiązaniem umożliwiającym uzyskanie dotacji i pożyczki jest wykonanie przez mieszkańców na własny koszt przyłączy do sieci kanalizacyjnej w terminie do 30 czerwca.

Większość projektów indywidualnych przyłączy do budynków w rejonie ul. Ołtuszewskiego została wykonana w 2006 roku, jako część podstawowego zamówienia projektowego. Obecne uwarunkowania oraz zmiana definicji przyłączy w przepisach prawa spowodowały, że właściciele domów wybudowanych po 2006 roku zobowiązani są wykonać projekty przyłączy na własny koszt. Koszty budowy przyłączy przez mieszkańców są uzależnione od obranego sposobu ich realizacji. Mieszkańcy mogą sami budować przyłącza lub zlecić ich realizację specjalistycznym firmom. W każdym przypadku przyłącza należy realizować na podstawie projektów zatwierdzonych uprzednio przez Kobiórski Zakład Komunalny, a zrealizowane przyłącze winno zostać odebrane przez przedstawicieli KZK, przed zasypaniem wykopu.

BM / pless.pl
źródło: UG Kobiór

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.