pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 25 lutego 2015
  • wyświetleń: 3648

Remont czterech dróg powiatowych

Ulice Szkolna w Goczałkowicach-Zdroju, Słowackiego w Piasku, Zawadzkiego w Rudołtowicach oraz Łączna w Brzeźcach zostaną wyremontowane. Powiat Pszczyński otrzymał 900 tys. zł w ramach promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Piasek, Słowackiego, pasy, droga, ulica
Ulica Słowackiego w Piasku · fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie


W poniedziałek 23 lutego starosta pszczyński Paweł Sadza w auli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odebrał z rąk wojewody śląskiego Piotra Litwy promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki te pochodzą z rezerwy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi z czerwca 2013 roku.

W ramach tych środków wykonane zostaną:
  • remont drogi powiatowej 4115 S tj. ul. Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+970
  • remont drogi powiatowej 4123 S tj. ul. Słowackiego w Piasku wraz z odwodnieniem w km 1+135 do 1+635
  • remont w ciągu ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach ETAP II remont 4 przepustów w km 1+770; 2+140; 2+525; 3+625 oraz remont nawierzchni w km 3+475 do 3+775
  • remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4110 S ul. Łączna w Brzeźcach w km 0+225.


Rozdanie promes na usuwanie skutków powodzi


- To już kolejne środki pozyskane przez powiat pszczyński na odbudowę oraz remonty m.in. infrastruktury drogowej zniszczonej podczas ostatnich powodzi. Tylko w 2014 roku pozyskaliśmy ponad 3 miliony złotych. W tym roku w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych, otrzymaliśmy 900 tys. zł, jednak dofinansowanie poszczególnych inwestycji nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych zadań, po udzieleniu zamówienia publicznego. Warunkiem otrzymania dotacji jest przedłożenie Wojewodzie Śląskiemu do dnia 29 maja wymaganej dokumentacji, a prace muszą być zakończone w tym roku - mówi starosta pszczyński Paweł Sadza.

new / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.