pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 25 lutego 2015
  • wyświetleń: 2222

Przyłączą sołectwa do oczyszczalni

Bąków i część Pruchnej (sołectwa z gminy Strumień) chcą przyłączyć się do funkcjonującej na terenie gminy Pawłowice sieci kanalizacji sanitarnej.

W lutym w Urzędzie Gminy w Pawłowicach odbyło się spotkanie w tej sprawie. Uczestniczyli w nim: wójt Franciszek Dziendziel, Włodzimierz Cybulski (z-ca burmistrza Strumienia), Beata Ulicka z referatu inwestycji i remontów Urzędu Miejskiego w Strumieniu oraz Tomasz Herok - dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach.

Głównymi powodami, dla którego sołectwa spoza gminy chcą korzystać z sieci i oczyszczalni ścieków gminy Pawłowice są: brak możliwości oczyszczania ścieków w funkcjonującej na terenie Strumienia oczyszczalni ścieków bez jej gruntownej przebudowy oraz duże koszty inwestycyjne budowy sieci kanalizacyjnej prowadzącej do tej oczyszczalni. Łatwiej i taniej będzie ścieki z Bąkowa i części Pruchnej przetłoczyć za pomocą przepompowni w Jarząbkowicach do gminy Pawłowice i oczyścić je w Krzyżowicach.

Ze wstępnych analiz wynika, że będzie to wymagało przeprowadzenia modernizacji przepompowni i niewielkiej rozbudowy oczyszczalni, jednak stosowne porozumienia pomiędzy gminami mają ustalić zasady współfinansowania tych zadań przez gminę Strumień. Gmina Strumień kanalizację sanitarną planuje budować w sołectwach od 2016 roku, jednak już teraz musi zaprojektować sieci i urządzenia kanalizacyjne na swoim terenie. Niewykluczone, że nowo powstała sieć zostanie przekazana do eksploatacji GZWiK.

Zadania przyłączania sąsiednich miejscowości do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w gminie Pawłowice nie będą przeszkodą w realizowaniu prac związanych z przyłączaniem do kanalizacji sanitarnej kolejnych terenów w gminie Pawłowice i nie obciążą gminnego budżetu. 95% mieszkańców gminy już korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie do sieci będą przyłączone kolejne domostwa w Krzyżowicach, Pielgrzymowicach, Warszowicach i Pniówku.

Szacuje się, że około 2% domostw znajdzie się poza siecią kanalizacyjną i w dalszym ciągu będzie korzystać ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków (położenie 150-200 domów powoduje, że koszty rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej byłyby nieuzasadnione ekonomicznie).

Ewentualne podłączenie nowych użytkowników spoza terenu gminy (ok. 664 budynków) to w dłuższym okresie również wpływy do GZWiK z tyłu opłat pobieranych za odprowadzenia ścieków. Pozwolą one m. in. zapobiegać znacznym wahaniom cen dla mieszkańców gminy Pawłowice. W przyszłości możliwe jest podłączanie do oczyszczalni w Krzyżowicach części Zbytkowa. Trwają również rozmowy z miastem Pszczyna w sprawie podłączenia na podobnych zasadach sołectwa Studzionka.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.