pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 19 stycznia 2005
  • wyświetleń: 1378

Praktyczne rady dla podatników

W Urzędach Skarbowych rozpoczęła się akcja składania rocznych zeznań podatkowych. Wszelkie stosowne druki są już dostępne we wszystkich oddziałach.

Osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej i tych, które korzystają z pośrednictwa płatnika, proponuję poczekać aż otrzymają stosowne druki PIT 11 i PIT 8, będące podstawą sporządzenia zeznania podatkowego.

Termin dla płatników w bieżącym roku został wydłużony do końca lutego. W związku z tym możliwość złożenia zeznań będziemy mieli znacznie później. Proponuję także nie dokonywać obliczeń na własną rękę, gdyż często następstwem takich działań są liczne błędy, a po naszej weryfikacji konieczne są dopłaty.

Rzetelność i prawidłowość tych obliczeń ułatwi naszą pracę, a podatnikowi przyspieszy
termin otrzymania ewentualnych zwrotów podatku. 30 stycznia upływa termin składania zeznań PIT 28 dla podatników, którzy prowadzą działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Dla pozostałych osób termin składania zeznań upływa z dniem 2 maja 2005. Termin ten został wydłużony ze względu na to, iż 30 kwietnia przypada tego roku w sobotę. Oczywiście w sobotę także będzie możliwość złożenia zeznania. Zaniedbanie tego terminu wiąże się z konsekwencjami karno-skarbowymi.

W bieżącym roku wprowadzony został nowy druk PIT 38. Dotyczy on dochodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży akcji i udziałów w spółkach. Tego typu działanie podlega od tego roku opodatkowaniu. W tym wypadku płatnik – najczęściej biuro maklerskie, zobowiązany jest przesłać do podatnika informacje PIT 8c. Na tej podstawie należy sporządzić zeznanie. Urząd skarbowy także otrzymuje taką informację, która umożliwia weryfikację i wyłapywanie osób, które nie wywiążą się z tego obowiązku.

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a chcą zmienić formę opodatkowania winni w terminie do 20 stycznia poinformować o tym urząd skarbowy. Jeżeli w stosunku do roku poprzedniego nic się nie zmieniło, nie ma potrzeby składania jakichkolwiek informacji. W takich przypadkach urząd przyjmuje, że płatnik kontynuuje przyjęte wcześniej zasady rozliczeń. W bieżącym roku rośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosić będzie 8,8% podstawy wymiaru. Od podatku jednak można odliczyć – jak dotychczas tylko 7,75%. To bardzo ważne, gdyż niejednokrotnie podatnicy odliczają całą stawkę.

Dla biznesu ważna jest głównie kwestia podatku VAT. Należy zwrócić uwagę na to, iż zmieniły się limity zwolnień. Ponieważ spadł kurs euro, limity poszły w dół. Należy więc się temu przyjrzeć. W ubiegłym roku była to kwota 45.700 zł, w bieżącym 43.800 zł. Z reguły limity te rosły. Sytuacja się zmieniła. W zawiązku z tym podatnicy powinni się temu przyjrzeć. Limity są teraz podawane w euro i należy je sobie przeliczyć.

Pojawiło się bardzo ważne rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, które wprowadza nowe obowiązki dla niektórych grup podatników głównie tzw. Kartowiczów. Wszystkie osoby rozliczające się za pomocą karty powinny się tym rozporządzeniem zainteresować. Proponuję przyjść do urzędu i upewnić się, czy ten obowiązek ich dotyczy, czy nie. Należy sprawdzić limit, który upoważnia do zwolnienia.

Zakresem obowiązku prowadzenia kas objęto także nowe formy działalności: usługi kosmetyczne, fryzjerskie. Przypominam także o obowiązku składania comiesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. W sytuacji, kiedy podatnik nie miał obrotu, istnieje również obowiązek złożenia deklaracji tzw. „zerowej”.

25 stycznia upływa termin składania deklaracji podsumowujących VAT UE, czyli informacji o dokonanych transakcjach z podatnikami z krajów Unii Europejskiej.

W bieżącym roku kończy się ulga budowlana. Prawdopodobnie z niej właśnie podatnicy będą jeszcze korzystać najczęściej. Także ulga z tytułu remontów jest kontynuowana na zasadzie praw nabytych. W roku 2006 znikną ulgi, odliczenia od podatku i od dochodu.

Regina Króliczek – zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.