pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 29 grudnia 2014
  • wyświetleń: 3199

Likwidacja zaświadczeń VAT-25

1 stycznia 2015 roku zostanie zlikwidowany obowiązek uzyskania z urzędu skarbowego zaświadczenia VAT-25 dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzającego uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów.

Niezależnie od tego, nabywcy środków transportu rozliczający wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) będą nadal zobowiązani składać do urzędu skarbowego informację
o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23) oraz zapłaty podatku od takich nabyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Informację VAT-23 składają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz inne podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu. VAT-23 złożyć muszą również osoby fizyczne niezaliczające się do powyższych grup podmiotów, jeżeli nabyły nowy środek transportu w jednym z krajów UE (wtedy, gdy od dnia pierwszej rejestracji lub dopuszczenia do użytku nie minęło 6 miesięcy oraz liczba przejechanych kilometrów nie wyniosła więcej niż 6000 km).

BM / pless.pl, źródło: Urząd Skarbowy w Pszczynie

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.