pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 4 grudnia 2014
  • wyświetleń: 5029

Pierwsza sesja w Goczałkowicach

Pierwsza sesja Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju nowej kadencji odbyła się w poniedziałek 1 grudnia.

Na wstępie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju Marcelina Masny przedstawiła sprawozdanie z przebiegu wyborów, a następnie wręczyła nowo wybranym radnym oraz wójtowi gminy zaświadczenia o wyborze.

Do czasu wyboru przewodniczącego rady obradom przewodniczył najstarszy wiekiem radny - Józef Brudek. Po złożeniu ślubowania, które jest warunkiem objęcia mandatu, w głosowaniu tajnym radni wybrali przewodniczącego rady na kadencję 2014-2018. Został nim Pan Piotr Jacek, który wielu osobom kojarzy się z pracą na stanowisku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Obecnie na emeryturze. Aktywnie działa w Polskim Związku Łowieckim.

Rada Gminy w Goczałkowicach-Zdroju
Rada Gminy w Goczałkowicach-Zdroju · fot. UG Goczałowice-Zdrój


Na pierwszej sesji ślubowanie złożyła także wójt Gabriela Placha, która podziękowała mieszkańcom za ponowny wybór i zapewniła o solidnej pracy w obecnej kadencji.

W punkcie dotyczącym wniosków w sprawie zmian porządku obrad radni rozszerzyli porządek I sesji o wybór wiceprzewodniczącego rady oraz o powołanie komisji działających przy radzie gminy i wybór przewodniczących komisji.

Wiceprzewodnicząca rady na kadencję obejmującą lata 2014-2018 wybrano Zofię Żelazo (została radną po raz piaty, w poprzedniej kadencji również sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej).

new / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.