pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 5 stycznia 2005
  • wyświetleń: 1482

O kontrolach w Urzędzie Miejskim

W Urzędzie Miejskim w Pszczynie było w 2004 r. sześć kontroli zewnętrznych - poinformował na jednej z ostatnich w starym roku sesji burmistrz Henryk Studzieński (pytała o to radna Ewa Pruszkowska).

Jak można było usłyszeć, protokoły z tych kontroli zajmują sześć opasłych segregatorów. Nie zostało jednak stwierdzone naruszenie prawa ani dyscypliny finansów publicznych.

Jak wymieniał burmistrz, jedna z kontroli RIO dotyczyła tzw. "sprawy garażowej" przy ul. Męczenników Oświęcimskich (zbycie nieruchomości komunalnych). H. Studzieński poinformował, że kontrolerzy zalecili ścisłe stosowanie uchwał Rady Miejskiej, nie dopatrzono się rażących błędów.

Druga z kontroli wiązała się ze sprawdzaniem gospodarowania środkami UE (nie stwierdzono nieprawidłowości). Podobnie było z pozostałymi kontrolami, m.in. w Straży Miejskiej i w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków w UM. - Szczegóły są do wglądu w wydziale finansowym - powiedział burmistrz.

(r)

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.