pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 1 sierpnia 2014
  • 2 sierpnia 2014
  • wyświetleń: 14311

163 donosy do urzędu skarbowego

Z roku na rok do Urzędu Skarbowego w Pszczynie wpływa coraz więcej donosów. W 2013 roku było ich 163, aż o 40 więcej niż w trakcie całego 2012 roku. Jak informuje Bogusław Szarzyński, naczelnik Urzędu Skarbowego, tendencja wzrostowa utrzymuje się od dłuższego czasu, a w samym pierwszym półroczu 2014 roku do tutejszego Urzędu trafiło już 85 donosów.

urząd skarbowy
Urząd Skarbowy w Pszczynie · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Zdecydowaną większość doniesień wpływających do urzędu stanowią zgłoszenia anonimowe. Najczęściej nie zawierają one podpisu lub podpisane są w sposób niepozwalający zidentyfikować nadawcy, jak na przykład: podatnik, sąsiad, pracownik lub życzliwy. Zdarza się też, że donos zawiera podpis, a czasami nawet adres nadawcy, jednak po zweryfikowaniu okazuje się, że wskazane dane nie są prawdziwe. Bywa też, że nadawca donosu podszywa się pod inną osobę.

Donosy trafiają do urzędu najczęściej za pośrednictwem poczty, dużo jest zgłoszeń telefonicznych. Zdarzają się również doniesienia złożone osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przesyłane zgodnie z właściwością z różnych instytucji (innych Urzędów Skarbowych, Izby Skarbowej w Katowicach, Urzędów Kontroli Skarbowej, czy też Policji).

- Doniesienia, które wpłynęły do Urzędu w 2013 i w I połowie 2014 roku dotyczyły głównie prowadzenia nielegalnej (bez zgłoszenia) działalności gospodarczej, zatrudniania pracowników "na czarno", nie wywiązywania się pracodawców z obowiązku wystawienia informacji o dochodach PIT-11. Bardzo często osoby składające zawiadomienia informują Urząd o dokonywaniu sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej, nie wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę czy też innych nieprawidłowości w prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej - wyjaśnia naczelnik Bogusław Szarzyński.

Zgłoszenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej bez zgłoszenia związane są zazwyczaj z usługami w zakresie naprawy samochodów, usług remontowo- budowlanych czy też prac prowadzonych w domowym zaciszu, takich jak np. usługi fryzjerskie czy kosmetyczne. Z kolei pojawiająca się bardzo często w donosach tematyka zatrudniania "na czarno" oraz niedostarczenia pracownikowi informacji o dochodach PIT-11, nasila się zwłaszcza w okresie bezpośrednio poprzedzającym składanie zeznań podatkowych.

- Część z przekazywanych doniesień niekoniecznie wiąże się jednak z pracą urzędu skarbowego. Ten reaguje zawsze w sytuacji gdy wskazywane zarzuty dotyczą kwestii podatkowych. W innych przypadkach otrzymane donosy przekazywane są właściwym podmiotom, takim jak Państwowa Inspekcja Pracy czy ZUS. Zdarza się jednak, że opisywane sytuacje, z uwagi na swój charakter, winny być przedmiotem postępowania np. na drodze sądowej. Niejednokrotnie do opisywanych problemów wplatane są dodatkowe wątki, np. o nieprawidłowościach podatkowych. Sytuacja taka ma często miejsce pomiędzy byłymi małżonkami czy skłóconymi sąsiadami - mówi Bogusław Szarzyński.

Jak dodaje naczelnik, donosy piszą sąsiedzi, znajomi, byli i obecni małżonkowie, piszą również pracownicy na byłych pracodawców czy klienci sklepów dostrzegający nieprawidłowości w ich działaniu. Doniesienia piszą również osoby w różny sposób zatroskane o losy państwa i bliskiego otoczenia.

Kilka przykładów donosów, które trafiły do Urzędu Skarbowego w Pszczynie w 2013 i 2014 roku:
  • matka wskazuje, że odliczenie ulgi na dziecko przez byłego męża jest niedopuszczalne, gdyż ten zostawił ją dla młodszej dziewczyny i nie interesuje się dzieckiem,
  • sąsiad wskazuje, że na posesji obok, w dzień i w nocy, często stoi po kilka samochodów, które są naprawiane, a przecież sąsiad nie ma żadnej działalności,
  • inny sąsiad donosi na sąsiada, że ten rozbudował dom mieszkalny, wyjechał na wakacje za granicę i kupił drogi samochód, tymczasem nic mu nie wiadomo o tym aby mógł sobie na to pozwolić,
  • klient informuje, że nie otrzymał faktury ani żadnego innego dokumentu potwierdzającego wykonanie usług remontowych, co więcej - jak twierdzi prace nie zostały dokończone, a usługa wykonana nieprofesjonalnie.


W przypadku informacji ogólnikowych, niedokładnych danych, podjęcie czynności często bywa utrudnione. Z analizy wpływających donosów wynika, że trafne i cenne są zwłaszcza informacje podpisane, bo z reguły zawierają równocześnie "konkretne" informacje. Niejednokrotnie do takich donosów załączona jest dodatkowa dokumentacja dotycząca opisanych w doniesieniu nieprawidłowości podatkowych, jak faktury VAT, rachunki, dowody zapłaty, paragony fiskalne, umowy, itp. Zdarza się, że przekazywane są również zdjęcia dokumentujące opisywany proceder.

new / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.