pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 15 lutego 2014
  • wyświetleń: 1581

Pawłowice promują samorządność

Rok 2014 będzie w gminie Pawłowice Rokiem Samorządności - zapowiada na swojej stronie internetowej Urząd Gminy. Ma to na celu między innymi zwiększyć udział mieszkańców w życiu w lokalnej społeczności.

Zmodernizowany Urząd Gminy w Pawłowicach
Urząd Gminy w Pawłowicach


Samorządność będzie promowana w aspekcie samorządu administracyjnego, czyli działalności gminy Pawłowice; samorządności związanej z działalnością organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w gminie oraz samorządności obywatelskiej związanej ze świadomym uczestniczeniem w działaniach mających wpływ na rozwój miejsca zamieszkania.

Jak można jednak przeczytać w komunikacie, należy zaznaczyć, że samorządność nie jest tożsama z pojęciem samorządu, np. administracyjnego, uczniowskiego czy jeszcze jakiegoś innego. W tym przypadku samorządność to idea, która zakłada, że ludzie potrafią organizować się w grupy, sami wyznaczają sobie cele, realizują je i sami się kontrolują.

Celem różnorodnych działań, które będą mieć miejsce w 2014 roku w Pawłowicach, będzie zwiększenie świadomości mieszkańców odnośnie możliwości realizacji idei samorządności i jej ograniczeń, zwiększenia udziału w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów strategicznych oraz zachęcenie do tworzenia i rozwijania tzw. trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych.

Wśród planowanych działań jest m. in. internetowe głosowanie na najważniejsze osiągnięcie gminy Pawłowice ostatnich dwudziestu pięciu lat, wydanie folderu promującego stowarzyszenia i inne grupy nieformalne z gminy Pawłowice, konkurs dla szkół dotyczący idei samorządności. Zwieńczeniem działań będzie utworzenie nowej strategii rozwoju dla gminy Pawłowice, a więc dokumentu wyznaczającego kierunek na przyszłość, w jakim powinna zmierzać gmina. Aktualny dokument obowiązuje bowiem do końca 2014 roku. Strategia gminy będzie motywem spajającym wszystkie aspekty dotyczące idei samorządności.

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.