pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 23 października 2004
  • wyświetleń: 669

Pomoc z Unii Europejskiej dla podmiotów działający

Do 15 listopada osoby prawne (fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne organizacje pozarządowe) działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mogą składać wnioski o dofinansowanie działań mających na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Miejsce składania wniosków: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 253 w godz. 9:00-15:00.

Maksymalny poziom pomocy wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych, wysokość pomocy nie może być większa niż 150 tyś. zł.

Realizacja projektów odbywa się w ramach Schematu Pierwszego „Pilotażowego Programu LEADER+”. Źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji oraz budżet krajowy; Priorytet: „Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty do złożenia wniosku znajdują się na stronie: www.fapa.org.pl/sop/ogloszenia/Lider_Ogloszenie_o_konkursie.html

Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.