Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 31 października 2013
  • wyświetleń: 6816

Kompostownia apel i oświadczenie

Stowarzyszenie dla Ziemi Pszczyńskiej zarzuca burmistrzowi brak zainteresowania sprawą unieważnienia pozwolenia na budowę kompostowni firmy Remondis i kieruje do burmistrza apel.

Burmistrz odpiera zarzuty i wydaje oświadczenie. Pełną treść apelu stowarzyszenia i oświadczenia burmistrza publikujemy poniżej.

---

Apel Mieszkańców

Szanowny Panie Burmistrzu!

Wydane decyzje w sprawie lokalizacji przetwórni odpadów w pobliżu osiedli mieszkaniowych, są skandaliczne i wywołują ogromny konflikt społeczny !!!

Protestują mieszkańcy Pszczyny, Łąki, a także lekarze, posłowie, radni, przedsiębiorcy, instytucje, media !!! Po szerokiej konsultacji z mieszkańcami Kolonia Jasna i mieszkańcami Łąki Stowarzyszenie "Dla Ziemi Pszczyńskiej" apeluje do Pana o:

Podjęcie wreszcie zdecydowanych działań mających na celu doprowadzenie do całkowitego odstąpienia firmy Remondis Sp. z o.o. o/Sosnowiec od realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35" !!!

Mieszkańcy oczekują od Pana jako gospodarza tej ziemi i właściciela nieruchomości, na której ma powstać planowana inwestycja, aby zrealizował Pan zapewnienia i deklaracje składane wobec mieszkańców, "że jeżeli mieszkańcy tego nie chcą, to tego tutaj nie będzie" !

Apelujemy o zapoznanie się decyzją Prezydenta Miasta Częstochowa, który dla identycznej kompostowni firmy Remondis przewidzianej do realizacji na terenach stricte przemysłowych i już zdegradowanych odmówił zgody na realizację identycznego przedsięwzięcia gdzie pierwsze zabudowania są w odległości 1300 metrów, a u nas tylko 200m. !

Przypominamy, iż decyzja środowiskowa podjęta przez Burmistrza w tej sprawie w naszej opinii jest porażająca i przyniesie tragiczne skutki dla życia i zdrowia mieszkańców !

W poczuciu odpowiedzialności za Życie i Zdrowie Mieszkańców Pszczyny i Łąki mamy nadzieję, iż zdaje sobie Pan sprawę i ma już dostateczna wiedzę ,że przeprowadzone badania mikrobiologiczne polskie, zagraniczne jak i z Częstochowy ujawniają, że badane tego typu kompostownie są źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mikroorganizmami szkodliwymi dla zdrowia i chorobotwórczymi dla człowieka , które mogą być przyczyną wielu bardzo groźnych chorób jak: wady wrodzone, niska masa ciała urodzeniowa, poronienia, bóle głowy, zaburzenia czynności wątroby i dolegliwości neurologiczne, zmiany skórne, podrażnienia błon śluzowych i układu oddechowego oraz choroby nowotworowe (np. rak wątroby, przewodu pokarmowego, płuc, pęcherza moczowego, białaczka). Długotrwały kontakt człowieka, a zwłaszcza dzieci, młodzieży i zwierząt z gatunkami wytwarzającymi najgroźniejsze mykotoksyny takie jak aflatoksyny - Aspergillus flavus, ochratoksyny - Aspergillus ochraceus, może doprowadzić do wielu chorób (mykotoksykozy) oraz śmierci !

Zysk spółki nie może być przekładany nad życie i zdrowie Nas, Naszych Dzieci i Przyszłych Pokoleń, które tutaj będą mieszkać !!!

Żądamy działań zgodnych z oczekiwaniem ludzi gdyż twierdzi Pan "że stoi po tej samej stronie co mieszkańcy i będzie Pan walczył" !!!

Apelujemy, gdyż ma Pan jako niezależny samorządowiec większą możliwość spowodowania wycofania się firmy z tej inwestycji, do którego firma zobowiązała się na spotkaniu z mieszkańcami w Urzędzie Miejskim !

Przyzwolenia społecznego na tą inwestycję w obecnej lokalizacji być nie może i nigdy nie było i nie będzie !!!

w imieniu mieszkańców
Stowarzyszenie dla Ziemi Pszczyńskiej

---

Oświadczenie Burmistrza

Z mojej inicjatywy w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w dniu 14 czerwca br. odbyło się spotkanie inwestora inwestycji z przewodniczącymi osiedli, radnymi oraz przedstawicielami stowarzyszenia na którym dyrektor Marek Mrugalski w imieniu firmy Remondis złożył deklaracje o niezrealizowaniu inwestycji biorąc pod uwagę protesty mieszkańców.

Do dnia dzisiejszego Remondis, zgodnie ze złożonymi deklaracjami nie rozpoczął żadnych działań związanych z tą inwestycją, stąd nie mam żadnych podstaw sądzić aby deklaracja ta była nieprawdziwa.
Niezależnie od tego wystąpiłem do firmy Remondis dwukrotnie z zapytaniem na piśmie o wycofanie się z pozwolenia na budowę wydanego dnia 17 maja 2012 r. przez Starostę Pszczyńskiego (z potwierdzeniem odbioru): 28 sierpnia i 22 października br. o treści "czy firma zwróci się z wnioskiem o uchylenie decyzji ostatecznej pozwolenie na budowę z dnia 17 maja 2012r. dla inwestycji "Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą techniczną w Łące przy ulicy Cieszyńskiej 35 na działce 1765/1". Na oba pisma nie otrzymałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi.

Stowarzyszenie Na Rzecz Pszczyny wspólnie ze Stowarzyszeniem dla Ziemi Pszczyńskiej zgłosiły Projekt Obywatelski pt. "Zbadanie bioaerozoli i mikroorganizmów oraz substancji odorowych wokół zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarek Ryszard Wrona oraz stacji przeładunkowej firmy Remondis".

O ile projekt nie znajdzie akceptacji społecznej poczynimy starania, aby badania wykonać ze środków budżetowych.

Ostatecznie podtrzymuję swoje stanowisko sprzeciwu dla tej inwestycji, które wielokrotnie powtarzałem oraz przedstawiałem na zebrania i spotkaniach z mieszkańcami.

Burmistrz Pszczyny
Dariusz Skrobol

mot / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.