Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 11 października 2013
  • wyświetleń: 1971

Komunikat Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie wydał komunikat w sprawie zmian w VAT oraz kaucji gwarancyjnej.

Urząd Skarbowy
Urząd Skarbowy w Pszczynie · fot. pless.pl


---

Informuję podatników, że z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027), które wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy w przypadku dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, tj. takich towarów, jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

Ustawa wprowadza przesłanki, których spełnienie będzie wyłączać nałożenie na nabywcę odpowiedzialności podatkowej w przypadku, gdy sprzedawca nie zapłaci podatku VAT.

Jedną z takich przesłanek jest skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej instytucji kaucji gwarancyjnej.

Polega ona na tym, że nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności podatkowej, jeżeli:
- kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną oraz
- wysokość kaucji gwarancyjnej będzie spełniać wymogi ustawowe dla zastosowania przesłanki wyłączającej odpowiedzialność.

Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie www.mf.gov.pl w dziale Administracja podatkowa/Działalność/Kaucja gwarancyjna.

Wejście do wykazu jest również możliwe ze strony www.finanse.mf.gov.pl w menu VAT/Kaucja gwarancyjna.
Proszę podatników o zapoznanie się z nowymi przepisami zawartymi w Dziale Xa (art. 105a do art.105 c) w/w ustawy.

Uwaga! art.1 pkt4 w zakresie art.105b ust. 1-7 i 10 oraz 6 ust.2 w/w ustawy wszedł w życie z dniem 20 września 2013r.

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.