Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 1 października 2013
  • wyświetleń: 9956

KWK Pniówek: nowy szyb do 2015 r.

Dobiegają końca prace związane z wierceniem otworów badawczych pod szyb VI Kopalni Pniówek. Zostanie on zbudowany w Mizerowie. Pierwsze wydobycie planowane jest na 2015 rok.

Kopalnia Pniówek, Pawłowice, górnictwo, górnik
Kopalnia Pniówek w Pawłowicach · fot. jsw.pl


W poszukiwaniu nowych zasobów węgla Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczęła prace związane z udostępnieniem nowego złoża węgla koksowego "Pawłowice 1" przez jedną ze swoich najbardziej perspektywicznych kopalni - "Pniówek" w Pawłowicach.

Zasoby operatywne złoża "Pawłowice 1" szacowane są na 54,3 mln ton do głębokości 1140 m i na 90 mln ton do głębokości 1300 m. Dzięki nim żywotność kopalni "Pniówek" zostanie przedłużona do 2051 roku, choć istnieje też możliwość wydłużenia działalności górniczej o kolejnych kilkanaście lat poprzez udostępnienie i zagospodarowania zasobów tego złoża do głębokości 1300 m. W przyszłym złożu Pawłowice 1 niemal 70 procent zasobów węgla stanowią pokłady najwyższej jakości węgli ortokoksowych typu 35, a 30 procent pokłady węgli koksowych typu 34.

- Jest to jedno z tych przedsięwzięć, które pozwalają na odtwarzanie bazy zasobowej naszych kopalni. Zasoby udokumentowane w obszarach górniczych kopalni JSW pozwalają na efektywne prowadzenie wydobycia przez kolejnych 40 lat - podkreśla Jerzy Borecki, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Obecnie trwają prace związane z wierceniem czterech otworów badawczych pod szyb VI, który zostanie zbudowany w Mizerowie. Odwierty te pozwolą na lepsze rozpoznanie złoża, określenie właściwości skał i szczegółowe zbadanie warunków hydrogeologicznych warstw, w których będzie głębiony przyszły szyb, co pozwoli wybrać najlepszą metodę jego głębienia i oszacować koszty.

Trzy otwory - dwa o głębokości 40 metrów i jeden o głębokości 260 metrów - zostały już wykonane, ostatni - o docelowej głębokości 1170 m (aktualnie 959 m) jest w trakcie wiercenia. Zadania podjęło się konsorcjum firm PPGiWG "DMM" i EC KPG. Prace związane z wierceniem zostaną zakończone jeszcze w tym roku. Szyb VI (materiałowo-zjazdowy) będzie miał średnicę 8,5 m, głębokość 1170 m i pozwoli na udostępnienie nowego złoża węgla na poziomie 1140m.

Po węgiel z nowego złoża kopalnia zamierza sięgnąć od strony macierzystego zakładu z wyrobisk na poziomach 830 m i 1000 m. Pozwoli to na wykorzystanie w procesie udostępnienia i zagospodarowania nowego złoża istniejącej już infrastruktury technicznej kopalni, między innymi przy przewietrzaniu wyrobisk, odstawie urobku i jego transporcie na powierzchnię, przeróbce mechanicznej węgla oraz odwadnianiu. W ten sposób przedsięwzięcie staje się bardzie opłacalne ekonomicznie dla przedsiębiorcy, gdyż nakłady są niższe niż w przypadku budowy nowej kopalni. Zyskuje też środowisko naturalne, ponieważ dzięki wykorzystaniu obiektów istniejącej już kopalni niekorzystny wpływ działalności górniczej na środowisko jest minimalizowany.

Uzyskanie pierwszego wydobycia z części zachodniej złoża "Pawłowice 1" przewidziane jest w 2015 roku, a osiągnięcie docelowego wydobycia na poziomie 7,2 tys. ton na dobę - w roku 2026. Rozpoczęcie wydobycia z części wschodniej złoża przewidziane jest w 2020 roku.

Koncesję na wydobywanie węgla ze złoża "Pawłowice 1" kopalnia "Pniówek" uzyskała w czerwcu 2012 roku - po sześciu latach od rozpoczęcia działań formalno - prawnych zmierzających do jej uzyskania.

new / pless.pl, źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa SA

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.