pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 2 września 2013
  • 7 września 2013
  • wyświetleń: 2433

Bajun:kursy, szkolenia i języki obce

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Bajun" podaj

Artykuł sponsorowany:

"Bajun" s.c. Zakład Oświaty Pozaszkolnej w Pszczynie prowadzi działalność edukacyjną na podstawie wpisu niepublicznych szkół i placówek oświatowych do ewidencji Starosty Powiatu Pszczyńskiego pod nr 5/99, dokonanego stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku) z późniejszymi zmianami.

Bajun


Na rynek oświatowy weszliśmy w 1988 roku. Nieprzerwanie aktywni jesteśmy do dziś. Ministerstwo Edukacji Narodowej 8 maja 1989 roku decyzją MEN-DKZ2-452-106/89 zezwoliło nam na świadczenie usług dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wpis do ewidencji Kuratora Oświaty w Katowicach otrzymaliśmy 29 stycznia 1992 roku, kolejny 26 lipca 1996 roku.

Regulacje dotyczące organizacji, zakresu i sposobu działania mieści statut firmy przyjęty przez Kuratora Oświaty w Katowicach dnia 26 lipca 1996 roku.

Większość naszych Słuchaczy pochodzi z wolnego naboru. Satysfakcję czerpiemy z faktu, że Kursanci wybierają właśnie nas. Jednocześnie przyjmujemy zlecenia zakładów pracy, instytucji i szkół.

W nowym roku oświatowym dostosowaliśmy ofertę kursową do aktualnej sytuacji i potrzeb rynku. Proponujemy szkolenia i kursy oferowane już wcześniej, jak i wiele nowych. Do kursów i szkoleń cieszących się największym zainteresowaniem możemy zaliczyć:
- kursy języków obcych organizowane na wszystkich poziomach nauczania,
- kursy z zakresu informatyki,
- kursy opiekunów osób starszych,
- kursy opiekunek dzieci,
- kursy i szkolenia z zakresu księgowości,
- kursy przyuczające do zawodu magazynier - sprzedawca,
- szkolenia instruktażowe z zakresu obsługi kasy fiskalnej,
- szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych,
- szkolenia i kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- szkolenia dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum,
- kursy przygotowujące do matury.

Słuchacz po ukończeniu szkolenia, kursu czy seminarium, otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług w umiarkowanej cenie.

Nasza kadra pedagogiczna to doskonale wykształceni wykładowcy o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach przekazywania wiedzy.
Z naszej bazy mogą swobodnie korzystać osoby niepełnosprawne. Pomieszczenia dydaktyczne, sprzęt oraz zaplecze socjalne, będące w naszym użytkowaniu, spełniają wymogi dzisiejszych standardów.
Podejmiemy współpracę na warunkach odpowiednich dla Państwa potrzeb i oczekiwań. Zapisy na kursy językowe prowadzimy do 15 września, przygotowujące do egzaminu maturalnego do 31 października, pozostałe na bieżąco przez cały rok.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji, zapraszamy do naszego biura w Pszczynie, ul. 3 Maja 7, pokój nr 8, prosimy o kontakt telefoniczny 32 210-56-51, 602-709-760 lub na adres e-mail: bajunsc@yahoo.pl.


ul.

Bajun

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Bajun" podaj