pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 2 grudnia 2012
  • 7 grudnia 2012
  • wyświetleń: 10825

Kto odśnieża ulice w Pszczynie?

Katowicka firma TB Infra jest odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie naszej gminy przez najbliższych kilka miesięcy.

Wykaz dróg i kolejność odśnieżania - sezon 2012-2013

Ile płacimy za odśnieżanie ulic?
Za odśnieżanie pszczyńskich ulic odpowiedzialna w tym sezonie będzie firma TB Infra z Katowic.


Kolejność odśnieżania została uwzględniona w wykazie ulic, który jest do pobrania w formie pliku po prawej stronie artykułu.

Wszelkie interwencje dotyczące odśnieżania w tym czasie należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pszczynie pod numerem 32 449-391-2 (Wydział Gospodarki Komunalnej) lub do sołtysów.

Równocześnie urząd przypomina, że to właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy.

Według przepisów obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu należy realizować poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika. Materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po zakończeniu okresu zimowego.

Zakazane jest zgarnianie śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, a uprzątniecie błota, lodu, śniegu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenów nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów.

new / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.