pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 listopada 2012
  • wyświetleń: 3227

Urząd Skarbowy o spadkach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie wydał komunikat w sprawie obowiązków podatkowe spadkobierców.

Urząd Skarbowy - Dzień otwarty
Urząd Skarbowy w Pszczynie · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


-----

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie przekazuje informacje dotyczące obowiązków podatkowych spadkobierców w związku z nabyciem spadku.

Spadkobierca na mocy ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz.768 ze zm.) składa we właściwym organie podatkowym:

I Druk zgłoszenia SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w przypadku gdy:

Spadkodawca - osoba zmarła po 01.01.2007r. a spadkobiercami są osoby np. małżonek, syn, córka, wnuk, wnuczka, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu lub daty zarejestrowania Aktu Poświadczenia Dziedziczenia sporządzonego przez notariusza w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Uwaga! Termin do złożenia druku SD-Z2 nie podlega przywróceniu lub przedłużeniu bez względu na okoliczności.

II Druk zeznania SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w przypadku gdy:

1. Spadkodawca - osoba zmarła do 31.12.2006r. a spadkobiercami są osoby bez względu na stopień pokrewieństwa
w terminie do miesiąca od daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu lub daty zarejestrowania Aktu Poświadczenia Dziedziczenia

2. Spadkodawca - osoba zmarła po 1.01.2007r. a spadkobiercami są osoby np. teściowie, zięć, synowa, wujek, ciocia, żona wnuka, mąż wnuczki, małżonkowie pasierbów, szwagrowie, obcy - brak pokrewieństwa
w terminie do miesiąca od daty uprawomocnienia się Postanowienia Sądu lub daty zarejestrowania Aktu Poświadczenia Dziedziczenia

3. Spadkodawca - osoba zmarła po 1.01.2007r. a spadkobiercami są osoby np. małżonek, syn, córka, wnuk, wnuczka, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha i nie złożyli zgłoszenia SD-Z2 zgodnie z pkt I, a tym samym utracili ustawowe prawo do zwolnienia od opodatkowania nabycia spadku.

Informację telefoniczną na temat rozliczeń podatkowych można uzyskać:
- w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie pod numerem telefonu:
-bezpośrednio - tel. (32) 449-22-40, (32) 449-22-44, (32) 449-22-68
-w Krajowej Informacji Podatkowej pod numerami telefonów: z tel. stacjonarnego 801 055 055, z tel. komórkowego (22) 330 03 30

Formularze zeznań podatkowych są dostępne: strona internetowa www.mf.gov.pl.

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.