pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 20 listopada 2012
  • wyświetleń: 4603

W Pawłowicach rozdano stypendia

W Pawłowicach podczas obchodów Święta Niepodległości przyznane zostały Stypendia "Szansa" i "Motywacja".

Stypendium Pawłowice Szansa
Studenci - stypendyści programu "Szansa" · fot. UG Pawłowice


Stypendium Pawłowice Motywacja
Stypendyści w programie "Motywacja" · fot. UG Pawłowice


Program stypendialny "Szansa" funkcjonuje na terenie gminy Pawłowice od 2004 roku. Rada Gminy podejmując stosowną uchwałę kierowała się chęcią wspierania zdolnej młodzieży w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Środki finansowe na ten cel gmina przeznacza wyłącznie z własnego budżetu.

Wysokość stypendium wynosi 300 zł dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i studentów którzy uzyskali średnią ocen w granicach od 4,10 do 4,30, natomiast dla studentów którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,30 stypendium wynosi 380 zł. Stypendium przyznaje się na okres jednego roku akademickiego od października do czerwca.

To już dziewiąta edycja programu. W 2004 roku stypendium otrzymywało 22 studentów w 2005 roku 14, w 2006 roku 15 studentów, w 2007 roku 9 studentów, w 2008 roku 9 studentów, w 2009 12 studentów, w 2010 10 studentów, w 2011 13 studentów.

Laureatami stypendium "Szansa" w tym roku zostali:
1. Jakub Nogły (Pawłowice) - Student Uniwersytetu Warszawskiego (Informatyka, matematyka)
2. Mateusz Nogły (Pawłowice) - Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Ekonomia)
3. Dawid Szczudliński (Pawłowice) - Politechnika Śląska w Gliwicach (Informatyka)
4. Łukasz Gałuszka (Pawłowice) - Politechnika Śląska w Gliwicach (Mechanika i budowa maszyn)
5. Agata Madejska (Pawłowice)
- Uniwersytet Śląski (Filologia polska)
6. Katarzyna Ogierman (Golasowice) - Politechnika Śląska w Gliwicach (Inżynieria Środowiska)
7. Dominika Nowak (Pawłowice) - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Geodezja i kartografia)
8. Katarzyna Kozieł (Pniówek) - Uniwersytet Jagielloński (Zarządzanie w turystyce)
9. Dawid Małek (Pawłowice) - Politechnika Śląska w Gliwicach (Inżynieria Bezpieczeństwa)
10. Agnieszka Gogółka (Warszowice) - Uniwersytet Śląski w Katowicach filia w Cieszynie (Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)
11. Aneta Płaczek (Pawłowice) - Uniwersytet Śląski w Katowicach filia w Cieszynie (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)

Program stypendialny "Motywacja" jest przyznawany od lutego 2008 roku. Rada Gminy podjęła decyzję o jego uchwaleniu ze względu na stale rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach, jak również aby docenić osiągnięcia uczniów. Środki finansowe na ten cel Gmina przeznacza wyłącznie z własnego budżetu. W tym roku stypendium przyznano 11 uczniom.

Jego laureatem może zostać uczeń: klasy V, VI szkoły podstawowej, uczeń gimnazjum, uczeń i absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą kontynuujący naukę.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest stałe zamieszkanie na terenie Gminy Pawłowice, średnia ocen co najmniej 4,10 oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz indywidualne sukcesy i osiągnięcia artystyczne: konkursy, przeglądy, festiwale.

Laureatami stypendium "Motywacja" w tym roku zostali:
1. Jakub Staroń (V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej): LXIII Olimpiada Matematyczna 2012 - finalista, XIX Olimpiada Informatyczna 2012 - finalista, Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2012" - wynik bardzo dobry
2. Maciej Skórzański (Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, obecnie student Politechnika Śląska): Grand Prix konkursu Młody Lider Innowator Województwa Śląskiego 2012, I miejsce w konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego 2012 w kategorii "Wynalazca", II miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w kategorii "usprawnienie softwarowo - techniczne", Wyróżnienie w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w kategorii "pomysł techniczny"
3. Michał Bochnak (Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach, 2012/2013 Zespół Szkół nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju): laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
4. Dawid Janulek (Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach, obecnie uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego): laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii
5. Stanisław Łomozik (Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach, obecnie uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie): laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
6. Bartłomiej Nogły (Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie): laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla gimnazjalistów
7. Katarzyna Goraus (Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku): laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z J. Angielskiego
8. Maria Pająk (Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Pawłowicach, obecnie uczennica Gimnazjum nr 1 im. K. Miarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach): laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Matematyka z Elementami Przyrody, wyróżnienie za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny", bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "FOX"
9. Marta Lucjan (Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach, obecnie uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie): III miejsce w Pierwszym Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym o zasięgu międzynarodowym, udział w turze koncertowej "CEI Youth Orchestra" we Włoszech
10. Witold Klepek (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Pukowca w Pawłowicach): laureat w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki z Elementami Przyrody, wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny", laureat II miejsca w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logiczno - Matematycznej
11. Dominika Pilis (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach): III miejsce trio fletowe Międzynarodowy Konkurs Fletowy, III miejsce trio fletowe - Przegląd Dętych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych, I miejsce trio fletowe - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, II miejsce V Festiwal Nauki i Ekologii "EKO-MASTER", I miejsce w finale XIX przeglądu Śląskie Śpiewanie

new / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.