pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 24 lipca 2012
  • 25 lipca 2012
  • wyświetleń: 4664

Nie chcą masztu przy uzdrowisku

Czy w Goczałkowicach-Zdroju, 150 metrów od uzdrowiska, powstanie stacja bazowa telefonii komórkowej? Od kilku miesięcy prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Gmina jest przeciwna, ale starosta zatwierdził projekt budowlany, a wojewoda nie widzi przeciwwskazań, by masz jednak powstał.

maszt telefonii komórkowej, telefon, komórka
Masz telefonii komórkowej miałby stanąć na działce przy ulicy Borowinowej (na zdjęciu maszt w Pszczynie). · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Gmina Goczałkowice-Zdrój od chwili wszczęcia postępowania negatywnie odnosiła się do zamiaru budowy stacji bazowej przy ul. Borowinowej. W pismach i odwołaniach podnoszono kwestie ochrony środowiska, uzdrowiskowy charakter miejscowości, oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości, bliskie sąsiedztwo strefy "A" ochrony uzdrowiskowej, zagrożenia dla funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, konieczność opracowania raportów oddziaływania na środowisko oraz względy społeczne.

Planowana przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. S.A. z siedzibą w Warszawie budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BTS - 0653.01 jest zlokalizowana w strefie "B", w odległości ok. 150 m od strefy "A", w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

- Ten fakt w opinii gminy może w przyszłości stanowić zagrożenie dla dalszego funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i dla statusu gminy jako miejscowości uzdrowiskowej. W związku z tym, w lutym gmina wystąpiła do operatora sieci z propozycją zmiany lokalizacji inwestycji - informuje sekretarz gminy Maria Ożarowska. - W ofercie współpracy wskazano działki gminne położone w północnej części Goczałkowic-Zdroju, z dala od skupisk budynków mieszkalnych, w strefie "C" ochrony uzdrowiskowej - dodaje.

W odpowiedzi PTC S.A. poinformowało, ze przeniesienie lokalizacji inwestycji o ok. 2 km jest merytorycznie nieuzasadnione ze względu na zasięgi wewnątrz-budynkowe rzędu 400-600 metrów. W ocenie przedstawicieli operatora obawy mieszkańców są spowodowane brakiem wiedzy na temat oddziaływania pół elektromagnetycznych i obowiązujących przepisów, a kuracjusze z reguły częściej prowadzą dłuższe rozmowy przebywając z reguły wewnątrz budynku.

O braku racjonalnych przesłanek świadczą zdaniem operatora rzeczywiste wyniki pomiarów na temat szkodliwości pół elektromagnetycznych. Ponadto, jak podaje PTC S.A., w Polsce obowiązują bardziej rygorystyczne uregulowania niż w większości krajów UE, a PTS S.A. jako posiadacz certyfikatu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO-14001 wprowadziła do swojej polityki ekologicznej zasady określone w przepisach z dziedziny ochrony środowiska.

Odnosząc się negatywnie do propozycji zmiany lokalizacji inwestycji PTC S.A. podała również inne argumenty: utrudnienie dostępu do numeru alarmowego 112, zahamowanie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, uniemożliwienie upowszechnienia szybkiego mobilnego Internetu. W ocenie operatora baza cyfrowa telefonii komórkowej jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska.

W międzyczasie Starosta Pszczyński decyzją z dnia 8 marca zatwierdził ponownie projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej: wieży kratowej, systemu anten nadawczo-odbiorczych wraz z okablowaniem, kontenerem, drogą dojazdową, ogrodzeniem i elektryczną instalacja wewnętrzną.

W dniu 9 lipca do Urzędu Gminy wpłynęła decyzja wojewody w sprawie odwołania gminy od ww. decyzji. Wojewoda nie podzielił stanowiska gminy i utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Na tę decyzję przysługuje gminie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie do 30 dni.

new / pless.pl, źródło: UG Goczałkowice-Zdrój

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.