pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 23 lipca 2012
  • 20 września 2012
  • wyświetleń: 5936

Co dalej z siedzibą Nadleśnictwa?

Od kiedy w grudniu ubiegłego roku Nadleśnictwo Kobiór zmieniło adres na ulicę Katowicką w Piasku, pojawił się problem jak zagospodarować obiekty w Kobiórze, z których dotychczas korzystała instytucja.

Przeniesienie Nadleśnictwa - spotkanie
Dawna siedziba Nadleśnictwa Kobiór.


W lipcu wójt gminy Kobiór Stefan Ryt ogłosił przetarg na poddzierżawę pomieszczeń i obiektów po siedzibie Nadleśnictwa położonej przy ulicy Leśników 3. We wrześniu ogłoszenie zostało ponowione.

Na terenie nieruchomości znajdują się: budynek biurowy o powierzchni 560 m kw. (w tym strych - 40 m kw., piwnica - 70 m kw.), magazyn z garażem i częścią biurową o powierzchni 271 m kw. (w tym piwnica 23 m kw.), stodoła o powierzchni 145 m kw., magazyn o powierzchni 54 m kw. oraz maszt radiowy. Całość stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Kobiór.

Istnieje możliwość wykonania przez poddzierżawcę niezbędnych remontów i adaptacji, przy czym zakres prac wymaga uzgodnienia i akceptacji przez wydzierżawiającego. Zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w terenie dopuszcza się m.in.: prowadzenie nieuciążliwej działalności administracyjnej, usługowej, usługowo-handlowej lub rzemieślniczej lub realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że uciążliwość prowadzonej działalności nie przekroczy granic poddzierżawionej nieruchomości.

Pisemne oferty poddzierżawy z opisem planowanej działalności i wskazaniem sposobu zagospodarowania całości lub części nieruchomości należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Kobiór w terminie do dnia 24 września.

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.