pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 13 lipca 2012
  • wyświetleń: 2946

Pomoc finansowa po gradobiciu

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie przypomina, że beneficjenci mają 10 dni roboczych  na zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, że w jego gospodarstwie wystąpiły szkody spowodowane siłą wyższą.

Dotyczy to szkód, które uniemożliwiają wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji dotyczących dopłat bezpośrednich, a także wsparcia obszarowego wypłacanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, czyli Programu rolnośrodowiskowego oraz zalesiania gruntów rolnych i innych niż rolne, jak również wsparcia ONW.

Działanie siły wyższej obejmuje m.in. szkody w uprawach spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Rolnik w tym terminie powinien zgłosić także, że nie może wypełnić obowiązków wynikających z określonych norm i wymogów wzajemnej zgodności. Czas który  ma na powiadomienie o zaistniałej sytuacji ARiMR liczony jest od dnia w którym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Powiadamiając kierownika o zaistniałej sytuacji rolnik powinien przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie strat - np. protokół oszacowania szkód.

Jeżeli w ciągu dziesięciu dni rolnik nie powiadomi kierownika biura powiatowego ARiMR o tych zdarzeniach, wtedy musi się liczyć z tym, że nałożone zostaną na niego sankcje za nie wywiązanie się ze zobowiązań wobec ARiMR.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem www.arimr.gov.pl.

new / pless.pl
źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.